Kartläggning av gatubelysningen i Biskopsgården

Organisationen Pantrarna har, som en del i arbetet för upprustning av förorten, uppmärksammat problemen med undermålig gatubelysning i Biskopsgården. Under augusti har man arrangerat en serie ljusmanifestationer för att lysa upp nedsläckta områden i stadsdelen nattetid. Situationen har varit så allvarlig att deltagare i flera fall fått ledas med ficklampor och mobiltelefoner genom det kompakta mörkret för att ens hitta fram till manifestations brinnande oljefat.
En utförlig kartläggning utförd av stadsdelens ungdomar ger vid handen att det finns stora problem med utomhusmiljön i Biskopsgården, vilket i huvudsakligen faller under det kommunala Trafikkontorets ansvar. Med anledning av detta bjöd Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda in partiets representant i Trafiknämnden Aron Mathiasson för att gå runt i alla berörda områden tillsammans med ungdomar från Pantrarna. Vid den gemensamma inventeringen söndagen den 19:e augusti dokumenterades följande:
* Gatuljusen har under en tid varit nedsläckta från strax innan hållplatsen Mildvädersgatan, förbi Höstvädershusen och fram till hållplatsen Önskevädersgatan. Även gångbanan upp på kullen där Biskopsgårdens Folkhögskola tidigare låg saknade belysning. Efter Pantrarnas anmälan är belysningen nu åtgärdad med undantag för ett par lampor vid en av parkeringsplatserna.

* Från hållplatsen Väderilsgatan fram till bostadsrättsområdet efter hållplatsen Temperaturgatan är nästan all gatubelysning nedsläckt sedan lång tid tillbaka. Ett mycket vältrafikerat område som utsträcker sig över många hundra meter, där människor tar sig till och från kollektivtrafik och affärer, har nu under månader varit helt beckmörkt nattetid. Detta gäller även en angränsande gångväg norrut. Idag lyser en handfull lampor precis vid biluppfarten till varuhuset Netto men i övrigt är problemen ännu inte åtgärdade.
* Längs gångbanan från hållplats Väderilsgatan förbi Sjumilaskolan upp i bostadsområdet vid Dimvädersgatan var såväl gatuljusen som belysningen vid områdets fotbollsplan nedsläckta vid en inventering för två veckor sedan. Efter Pantrarnas anmälan till Trafikkontoret är gångbanan nu åter upplyst men fotbollsplanen förblir nedsläckt, med påföljden att bostadsområdet förblir tämligen mörkt nattetid.
* Från hållplatsen Väderilsgatan går en gångbro över bilvägen till Sommarvädersgatorna. Bron och gångvägen ner i bostadsområdet saknar helt belysningsstolpar. Den mörka gångvägen är också omgiven av träd och buskage, vilket skapar en omgivning som känns otrygg.
* Vid parkeringen på Friskvädertorget går en gångväg ner mot Sjumilaskolan där belysningen inte fungerar.
* Ett antal gatulampor vid Vårväderstorget har varit nedsläckta under sommaren men de flesta fel där har nu åtgärdats.

Det kan sannolikhet se likadant ut på fler platser här i stadsdelen. Det är tyvärr ingen ovanlig företeelse att boende småspringer eller oroligt lyser sin väg med lampan från mobiltelefonen när de ska hem. Utomhusmiljön upplevs som mer otrygg när man inte kan se ordentligt.

You may also like...

1 Response

  1. 25 augusti, 2012

    […] Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda Skip to content HemBli medlemKalendariumKampanj för välfärdsarbetareKontaktTrygga anställningar – förbjud bemanningsföretag ← Kartläggning av gatubelysningen i Biskopsgården […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *