Nedsläckta gatuljus skapar otrygghet i Biskopsgården

Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda betraktar den eftersatta utomhusmiljön i stadsdelen som ett slag mot förortsbornas livskvalitet. Om utomhusmiljön upplevs som otrygg, begränsas många människors rörelsefrihet och färre människor kommer att vistas utomhus under kvällar och nätter. Det kan i sin tur öka risken för brott. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (”Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention”, 2008) visade det sammantagna resultatet av 13 studier att satsningar på förbättrad utomhusbelysning minskade brottsligheten i berörda områden med hela 21 procent. Forskningsrapporten visar också att förbättrad gatubelysning inte bara är ett effektivt sätt att förebygga brott på nätterna utan även under dagtid. En trolig förklaring till detta är att man:
”genom att förbättra belysningen visar att det görs investeringar som innebär en upprustning av ett område, vilket i sin tur leder till att de boende känner större stolthet över sitt närområde. Sammanhållningen och den informella, sociala kontrollen anses därmed öka i området (…)”

Trygga utomhusmiljöer är också en jämställdhetsfråga. Vänsterpartiet anser att det borde vara en självklarhet att kvinnor och män har samma frihet att tryggt röra sig i staden. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen 2009 (Brå 2010) känner sig dock drygt en fjärdel av alla kvinnor otrygga på kvällen när de vistas i området där de bor. Kvinnor känner sig mer än fyra gånger så otrygga som män (26% kontra 6%). Nedsläckta och avskiljda områden mellan exempelvis kollektivtrafik och bostäder uppfattas som särskilt otrygga och en forskningsstudie vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm undersöker för närvarande om det går att fastställa att sådana miljöer faktiskt har en dokumenterat större frekvens av utomhusvåldtäkter.

Upplysta boendemiljöer har uppenbarligen inte alls tillmätts samma prioritet i det brottsförebyggande arbetet i Biskopsgården som exempelvis svepande poliskontroller av områdets ungdomar. Vänsterpartiet har framgångsrikt drivit på för att stadsdelen framöver ska finansiera utbildningar i feministiskt självförsvar för att stärka självkänslan och minska upplevelsen av otrygghet bland Biskopsgårdens unga tjejer. Sommarens problem med vida nedsläckta områden visar dock att vi tillsammans med andra krafter även måste öka trycket för att få fram mer trygghetsskapande åtgärder i utomhusmiljön.
De sociala problemen och brottsligheten i stadsdelen är en följd av den enorma ojämlikhet som präglar såväl Göteborg som hela landet. Nedklippta buskage och utbytta lampor är givetvis ingen mirakelkur mot klassamhällets konsekvenser, men det är litet steg på vägen mot att förändra vår vardag till det bättre. För att lyckas flytta fram vanliga löntagares positioner på arbetsmarknaden, avsätta den katastrofala högerregeringen från regeringsmakten och genomdriva omfördelningspolitik för ökad jämlikhet måste vi först kunna vinna de mindre striderna.

Trafikkontoret har antytt att anmälningsfrekvensen av trasig eller obefintlig gatubelysning är lägre i förorterna än i Göteborgs rikare områden. Eftersom vi som bor i Biskopsgården  generellt har lägre inkomster och mindre makt än boende i rikare stadsdelar, har vi också lägre förväntningar på vad vi kan kräva av samhället. Det måste vi ändra på. Att Biskopsgården är ett utpräglat arbetsklassområde är inte en förmildrande utan tvärtom försvårande omständighet för samhällets misslyckande i det här fallet. En trasig belysningsstolpe i vår stadsdel ska ägnas större uppmärksamhet än ersätta trasiga lampor i Avenyns vräkiga julbelysning.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta understödja initiativet från stadsdelens unga att förbättra utomhusmiljön. I trafiknämnden, i stadsdelsnämnden och ute på gatorna.

Vår kartläggning av gatubelysningen i Biskopsgården hittar du här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.