Vår verksamhetsberättelse för 2012

IMG_0286

17 januari höll vi årets första medlemsmöte och vårt sista möte före årsmötet. Därför passar vi, inför årsmötet, på att presentera vår verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda 2012

Vi har ett händelserikt verksamhetsår bakom oss. Många nya medlemmar han anslutit sig och vår partiförening har haft många aktiviteter. Vi har under året lyckats bedriva en varierad politisk aktivitet utifrån en tydlig grundtanke om vad syftet med vår verksamhet är samt vilka politiska fokusområden vi skall prioritera. Sammantaget har vår förening haft 35 aktiviteter, varav 25 utåtriktade, under verksamhetsåret. Under förra året 2011, då vi även organiserade en valrörelse för omvalet till regionfullmäktige, anordnade vi 29 aktiviteter, varav 20 utåtriktade.

Vi har behållit arbetsmarknad som vårt fokusområde i vårt utåtriktade arbete.. Vi har fått ut återstoden av de 3000 flygbladen om stadsdelen och kommunens roll för att ge de anställda goda arbetsvillkor, samt tryckt och delat ut ytterligare 3000 flygblad om bemanningsföretag och osäkra anställningar. Flera av föreläsningarna har haft stark anknytning till rättvisa i arbetslivet. Vi har även anordnat nya typer av aktiviteter, exempelvis teaterarrangemang (som uppmärksammades i lokaltidningen Vibben) samt marschallvandring vid trasiga lyktstolpar.

Kampanjen för bättre gatubelysning var en del av partidistriktets feministiska kampanj. Det var också ett bra exempel på hur partiföreningen kan driva på för ett krav som även driver i nämnder på stadsdelsnivå och kommunnivå. Vårt krav uppmärksammades i debattartiklar i GT och ETC Göteborg. Vi har tagit utrymme i Torslanda-Tidningen genom våra debattartiklar om Folkets hus (ett svar tillsammans med s och mp) samt om Torslandamoderaternas stöd till Folkpartiets krav om lägre ungdomslöner.

Sammanställning av årets aktiviteter

1 februari berättade Erik, styrelsemedlem, om sin resa i Gaza november i november 2011 på ett öppet möte i Sjumilahallen för tjugotalet åhörare. Erik redogjorde för den politiska bakgrunden till blockaden av Gaza och berättade om blockadens konsekvenser för Gazabornas vardag.

Årsmötet ägde rum 7 februari i Sjumilahallen med 17 deltagare.
Grith, distriktsstyrelsen, var mötesordförande.

22 februari hade styrelsen sitt första sammanträde.
5 mars delade vi ut vårt lokala flygblad om arbetsmarknaden.
Vi delade upp oss så att vissa delade ut flygblad till förbipasserande vid Vårväderstorget och andra medlemmar delade ut flygblad i brevinkasten på Vårvädersgatans höghus.

13 mars föreläste Jöran Fagerlund, kommunfullmäktige, om vänsterns miljöpolitik. Jöran berättade om klimatkrisens effekter och exempel på lyckad miljöpolitik. Nio personer deltog och vi fick en bra diskussion om hur vi ska kunna presentera konkreta förslag som länkar samman miljö, klass och kön.

26 mars höll vi torgmöte på Friskväderstorget med bokbord och apelltal. Vi delade ut vårt lokala flygblad om arbetsmarknadspolitik.

1 april och 6 april delade ut vi ut flygblad från vår lokala arbetsmarknadskampanj i brevinkast i lägenheter på Långströmsgatan.

10 april föreläste två socialsekreterare på Sjumilahallen på ett öppet möte om hur politiska förändringar påverkar socialt arbete. Nio personer deltog på mötet. Föreläsarna hade båda skrivit under den i Göteborgs-Postens uppmärksammade debattartikeln ”Vi tvingas utföra ett undermåligt arbete”. De berättade om sin arbetssituation samt den pågående nedrustningen av försäkringssystemen. Upprop för social välfärd, som de båda tillhörde, anordnade även en manifestation på Gustav Adolfs torg 31 maj med stöd av fackförbunden SSR och Vision.

11 april hade styrelsen nytt sammanträde

13 april delade vi ut vårt flygblad ”Heja Handels!” under morgonen på Vårväderstorget till stöd för Handelsanställdas förbunds konfliktvarsel och avtalskrav

26 april var Malin, styrelseledamot och instruktör i feministisk självförsvar på Hyresgästföreningens Rosa Parks kafé i norra Biskopsgården för att berätta om feministiskt självförsvar för intresserade personer och organisationsrepresentanter.

Inför 1 maj målade vi vår föreningsbanderoll på expeditionen på Andra Långgatan.

1 maj samlade vi – för första gången på i alla fall 10 år – många demonstrationsdeltagare under vår partibanderoll ”Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda”. Uppslutningen i tåget var större än på länge och stämningen offensiv.

9 maj anordnade vi torgmöte på Friskväderstorget

19 maj var vi på plats under det årliga arrangemanget Biskopsgårdens dag med bokbord. Vi delade ut saft och flygblad. Kring vår populära knappmaskin var det i vanlig ordning full rusch men eftersom vi i år hade två bord tydligt åtskilda hann vi även med att prata politik och dela ut vårt material till intresserade som kom förbi.

28 maj delade vi ut återstoden av våra lokalt inriktade arbetsmarknadsflygblad (3000 ex totalt) vid villorna i Jättestensområdet och lägenheterna på Sommarvädersgatan.

29 maj hade vi medlemsmöte på Sjumilahallen. Mats Pilhem, kommunalråd, berättade  om den nya kommunala budgeten, vilka framgångar vårt parti hade haft i förhandlingarna samt vad vi hade kvar att ta strid för.

 3 juni deltog vi i Regnbågsparaden (som avslutade Göteborgs HBTQ-festival) bakom vår föreningsbanderoll som syntes tydligt hos de många som deltog som åskådare.

10 juni delade vi ut flygblad om vänsterns framgångar i budgetförhandlingarna i brevinkast i södra Biskopsgården

 14 juni delade vi ut vårt nya flygblad ”Din arbetskamrats otrygghet drabbar även dig – trygga heltidsjobb åt alla, förbjud bemanningsföretag” utanför Volvo Personvagnar-portarna. Gensvaret var mycket positivt och vi fick ut ca 800 flygblad.                             

17 juni hade vi ytterligare en trappspringning med flygbladet om vänsterns framgångar i budgetförhandlingarna i brevinkast i södra Biskopsgården

 7 juli samlade vi ihop ett partilag (som, även om det inte var önskan, fick namnet ”Politikerna”) till föreningen Pantrarnas fotbollsturnering Ghettoa Cup på konstgräsplanerna vid Svarte Mosse. Arrangemanget samlade mycket folk under dagen och fotbollsmatcherna varvades med musik- och poesiframträdanden. Flera medlemmar från andra partiföreningar spelade i vårt lag. Vi åkte visserligen på storstryk i flera av matcherna men vårt deltagande var uppskattat.

 Sista veckan i juli lades Ship to Gazas fartyg Estelle till på Sörhallskajen (Eriksberg). På båten anordnades föreläsningar och rundvandringar. Mycket arbete krävdes för att rusta upp båten. Många partimedlemmar ställde upp i detta arbete. Flera medlemmar i vår förening ställde även upp på vaktpass under nätterna.

Under augusti startade föreningen Pantrarna manifestationer för bättre gatubelysning i Biskopsgården. Tillsammans med Pantrarna och Aron Matthiasson (partiets representant i trafiknämnden) gjorde medlemmar i föreningen en inventering över trasig gatubelysning i stadsdelen. Arbetet har sedan följts upp genom egna aktioner samt initiativ i stadsdelsnämnden och trafiknämnden (se mer i särskilt avsnitt om SDN)

30 augusti delade vi ut vårt flygblad för trygga anställningar och mot bemanningsföretag utanför Volvo Lastvagnar (Tuve). Eftersom Volvo Lastvagnar nyligen, trots fackliga protester, hade börjat ta in inhyrd personal från Adecco väckte flygbladet bra gensvar.

4 september föreläste en ekonom om det svenska pensionssystemets bakgrund, utformning och förändring. Eftersom Vänsterpartiet inte har deltagit i uppgörelserna om pensionssystemets utformning har vi ett viktigt ansvar att påpeka vad det innebär. Föredraget var uppskattat med bra diskussioner efteråt. 10 personer deltog

15 september delade vi ut vårt nationella flygblad om Carema och privat vård på Länsmanstorget.

18 sept deltog Patrik för styrelsens vägnar på ett möte tillsammans med (s) och Folkets hus för att diskutera Folkets hus framtid.

19 sept hade vi medlemsmöte på Sjumilahallen med diskussion om facklig-politisk plattform. Mötet blev mindre välbesökt, med fem deltagare.

29 september delade vi ut vårt nationella flygblad om Carema och privat vård på Friskväderstorget.

15 och 16 oktober affischerade vi på torg och hos affärsinnehavare om vårt kommande teaterarrangemang.

16 oktober delade vi ut vårt flygblad för trygga anställningar och mot bemanningsföretag utanför industriarbetsplatserna Johnson Controls och IAC, i närheten av Volvo. Tillsammans med medlemmar från andra partiföreningar, som delat ut flygbladet utanför Sahlgrenska, har vi fått ut 3000 ex av flygbladet.

18 oktober anordnades ett mycket lyckat, och uppmärksammat, teaterarrangemang på Sjumilahallen. Teatergruppen ”Ett fri grupp” framförde sina antirasistisk föreställning Närkamp med efterföljande workshop då frågor om rasism och fördomar togs upp. En grupp yngre barn och ungdomar fick göra teaterövningar samtidigt. Arrangemanget hade ett 30-tal deltagare och uppmärksammades även i Tidningen Vibben. Detta var också det första teaterarrangemanget på Sjumilahallen hitintills och initiativet väckte stort gensvar hos många.

24 oktober hade vi medlemsmöte på Idépunkten med 10 deltagande

20 november anordnade vi, med anledning av Israels militära attacker, flygbladsutdelning under morgonen på Vårväderstorget till stöd för Gaza.

29 november anordnade vi en mycket lyckad aktion för bättre gatubelysning. Vi sökte upp lyktstolpar i Biskopsgården som inte fungerade och vid dessa stolpar satte vi ut brinnande marschaller. Vi satte även upp laminerade skyltar på stolparna med texten ”Stolpen är paj! Bry dig om din stadsdel. Anmäl trasig gatubelysning till 031-15 00 17.”. Aktionen fick bra gensvar.

12 december hade vi torgmöte på Vårväderstorget. Vi tände marschaller, bjöd på glögg och pepparkakor, informerade om konsekvenserna av den svenska flyktingpolitiken och samlade in pengar till Vänsterpartiets Fristadsfond. Många kom förbi och pratade, tyvärr samlade vi bara in 100 kr i insamlingsbössan. Vi satte även upp fler marschaller och skyltar vid lyktstolpar med trasig belysning.

17 januari hade vi medlemsmöte på Göteborgs Folkhögskola Vårväderstorget. 11 medlemmar deltog. Thaher Pelaseyed, distriktsordförande, presenterade distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan som sedan diskuterades. Under mötet nominerade vi ledamöter i distriktsstyrelsen, ny ersättare till SDN Västra Hisingen samt frågor att driva i de kommunala budgetförhandlingarna

Du gillar kanske också...

2 svar

 1. Peter Ericsson skriver:

  Varför talas det inte om två stora jämställdhetsproblem? Män lever i genomsnitt ett kortare liv än kvinnor. Dessutom tar dubbelt så många män livet av sig än kvinnor. Men feministerna är tysssta. Varför?

  Ps. Feminism innebär att byta ut patriarkat mot matriarkat. Man tar även över det som man klagat på hos männen men gör det nu till sitt eget och vips så är det helt OK. För det är ju kvinnor bakom. Ds.

  • biskopsgarden skriver:

   Hej Peter
   Vad roligt att du har läst igenom hela vår verksamhetsberättelse. Dela gärna med dig av dina åsikter om våra aktiviteter för att bekämpa vinster inom välfärden, stoppa Israels krig mot Gaza, förbättra gatubelysningen och verka för en skola som kompenserar för att elever har olika förutsättningar. För du har väl åsikter om fler frågor än de problem du själv uppmärksammar i din kommentar?
   Vi har aldrig någonsin påstått att mäns liv är utan problem. Vi hävdar däremot att män som grupp vinner makt och fördelar gentemot kvinnor som grupp, som utsätts för orättvisor. Därför kallar vi oss feminister och väljer krav att prioritera. I vår feministiska kampanj som vi har drivit under hösten har vi prioriterat följande krav: Feministiskt självförsvar i skolan, genuspedagogik i förskolan och skolan samt trygga utomhusmiljöer. Inget av dessa krav bidrar till de problem du tar upp.
   Eftersom vi är ett feministiskt parti tar vi oss friheten att själva definiera vad feminism innebär för oss. Det kan du läsa här:
   http://www.vansterpartiet.se/fordjupning/jamstalldhetsfragor-fordjupning/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *