Verksamhetsrapport för 2013

Verksamhetsrapport 2013 för Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda
(under redigering, kommer att kompletteras inför årsmötet i februari)

2013-02-10 18.05.58

Vi har ett händelserikt verksamhetsår bakom oss. Många nya medlemmar har anslutit sig och vår partiförening har haft många aktiviteter. Vi har under året lyckats bedriva en varierad politisk aktivitet utifrån en tydlig grundtanke om vad syftet med vår verksamhet är samt vilka politiska fokusområden vi skall prioritera. Sammantaget har vår förening haft 38 aktiviteter, varav 29 utåtriktade, under verksamhetsåret. För mer info, och foton, från aktiviteterna, bläddra igenom inlägg på hemsidan under året.

Vi har anordnat flera lyckade föreläsningar, som har varit öppna för allmänheten. Dessa har bidragit till bra diskussioner samt att vi har blivit kunnigare och tänkt till om vår politik. Vi har vid flera tillfällen deltagit i den particentrala kampanjen ”Samtalet med väljarna”, som inte bara har inneburit att partidistriktet i Göteborg blivit mer synligt på gator och torg utan också gett viktiga insikter om de behov och önskemål som finns hos många i Göteborg. Under hösten har vi bedrivit vår bostadspolitiska kampanj i Biskopsgården: ”Pressa hyrorna”. Vi har satt upp 300 plakat, lanserat en kampanjhemsida, arrangerat föreläsning samt tryckt upp och delat ut 4000 flygblad. I vårt kampanjmaterial har vi redogjort för hur vi vill pressa hyrorna genom rättvis skatt på hyresrätter, startande av kommunalt byggbolag och statligt stöd för renovering av miljonprogramsområden. Dessa krav har blivit särskilt aktuella i samband med att bostadsbolaget Willhem, med lägenhetsbestånd i södra Biskopsgården och på Friskväderstorget, vill höja hyrorna för nyrenoverade lägenheter med 40%, samtidigt som de övriga lägenheterna inte kommer att rustas upp.

Sammanställning av årets aktiviteter

Söndag 10 februari hade vi vårt årsmöte. 20 medlemmar deltog och Sara Lund-Persson från distriktsstyrelsen var mötets ordförande.

Måndag 25 februari delade vi ut flygblad utanför Svartedalens äldrecentrum mot de borgerliga partiernas förslag om att införa fri etableringsrätt för privata företag inom hemtjänsten. Detta var en del av Göteborgs-distriktets blixtkampanj mot förslaget och för verklig valfrihet inom äldreomsorgen. Eftersom det vid tillfället rådde oenighet inom det rödgröna samarbetet ansåg vi detta mycket viktigt. Förslaget röstades ner av den rödgröna majoriteten.

Torsdag 28 februari var partiledare Jonas Sjöstedt i Göteborg. På eftermiddagen besökte han Kurdiska föreningen i Biskopsgården tillsammans med kommunfullmäktigeledamöter samt våra egna stadsdelspolitiker. Ett 50-tal deltagare slöt upp och Jonas pratade om kurdernas situation i Turkiet och Syrien samt om de politiska utmaningarna i Sverige. Det blev också tid för frågor från mötesdeltagarna.

7 april hade vi årets första torgmöte på Friskväderstorget då vi delade ut flygblad, bjöd på kaffe och delade ut ballonger

15 april hade vi banderollmålning på expeditonen (på Andra Långgatan) inför Första maj.

18 april affischerade vi i Biskopsgården inför 1 maj-firandet

23 april anordnade vi öppen föreläsning med Anja Karlsson-Franck, forskare i ekonomiskt geografi, som föreläste om arbetsrätt och handel utifrån sina fältstudier bland migrantarbetare, kvinnor arbetande inom industrisektorn och den informella sektorn i Malaysia och Burma. 9 personer deltog och diskussionen kom att kretsa kring vilka strategier för facklig och politisk kamp som är effektiva på internationell nivå.

25 april affischerade vi återigen inför 1 maj runtom i Biskopsgården

1 maj gick vi stolt i Vänsterpartiets och Ung Vänsters demonstrationståg bakom våra två egna banderoller, med texten ”Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda” respektive ”Röda, goa Biskopsgården”. Bakom oss gick ”Socialistiska hamnarbetare” bakom sin nymålade banderoll. I år samlade vi 4000 deltagare i tåget och över 5000 på Gustaf Adolfs torg, och drog alltså mer folk än på flera år.  På torget talade Ung Vänsters Juliana Munoz och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. På Svarte Mosse i Biskopsgården arrangerade Pantrarna -för upprustning av förorten, en uppmärksammad och mycket välbesökt 1 maj-festival med tal och musikinslag från såväl lokala artister som världskända hiphop-duon Dead Prez.

11 maj arrangerades Biskopsgårdens dag traditionsenligt vid Svarte Mosse. Många besökte föreningars tält, spelade fotboll eller tittade på musik- och dansframträdandena på scenen. Det var som vanligt en strid ström av deltagare under hela dagen och vädret blev över förväntan. Vänsterpartiet fanns på plats för att dela ut vår lokala tidning ”Rött Göteborg”, samla in synpunkter från allmänheten om vilka frågor vi bör driva i valet 2014 samt hålla en mini-folkomröstning om vinster i välfärden. Även i år var det full rusch vid vår knappmaskin där alla kunde trycka sina egna knappar.

14 maj höll vi torgmöte på Länsmanstorget för att dela ut vår tidning ”Rött Göteborg” och samlade in synpunkter från förbipasserande om vilka frågor vi bör driva i valet 2014. Detta var en del av distriktets kampanj ”Samtalet med väljarna”, där vi höll totalt 2000 samtal runtom i Göteborg för att senare besluta om lokala prioriterade valfrågor på en konferens under hösten.

15 maj hade vi ett öppet möte med Seroj Ghazarian, utvecklingsledare för Göteborgs kommun, om vad likabehandling och mänskliga rättigheter innebär i praktiken för en kommun. 10 personer deltog på mötet och vi förde en diskussion om konkreta åtgärder för att bekämpa diskriminering utifrån lyckade exempel, i och utanför Göteborg.

18 maj hade vi på nytt torgmöte på Friskväderstorget för att dela ut vår tidning ”Rött Göteborg”, bjuda på kaffe och ballonger samt samtala med väljare om vilka frågor vi bör driva i valet 2014.

21 maj sprang vi i trappuppgångar vid Länsmanstorget för att dela ut vårt lokala tidning ”Rött Göteborg”

28 maj hade vi medlemsmöte på Göteborgs folkhögskola Biskopsgården. Vi diskuterade den kommunala budgeten för 2014 (som vi nyligen hade enats om med s och mp), kommande valet till EU-parlamentet samt vilka valfrågor vi själva ville att distriktet skulle prioritera inför valet 2014.

2 juni deltog vi i Regnbågsparaden, som avslutade festivalen West pride för homo-bi och transpersoners rättigheter. Vi gick bakom vår banderoll ”Röda, goa Biskopsgården” tillsammans med Ung Vänster och Vänsterpartiet Göteborgs banderoller. Tåget samlade rekordmånga deltagare i år. Flera medlemmar hjälpte även till att bemanna partidistriktet tält under festivalen.

4 juni satte vi upp plakat runt Friskväderstorget och Svarte Mosse för att hälsa deltagarna på Picnic-festivalen 6 juni välkomna.

15 juni fortsatte vi kampanjen ”Samtalet med väljarna”, denna gången på Backaplan tillsammans med andra medlemmar från Hisingen.

13 juli hade vi grillkväll vid Svarte Mosse som uppskattad sommaravslutning.

4 augusti återupptog vi verksamheten på nytt och hade vårt sista kampanjtillfälle för ”Samtalet med väljarna”-kampanjen, denna gång på Vårväderstorget tillsammans med andra medlemmar från Hisingen.

18 augusti hade vi medlemsmöte. Vi diskuterade den kommande kongressen och de dokument (uttalande inför riksdagsvalet och inför EU-parlamentsvalet) som skulle behandlas i samband med denna. 15 personer deltog på mötet och Henrik Holmqvist från Partistyrelsen redogjorde för hur partistyrelsen hade för tankar bakom förslagen.

22 augusti delade vi ut flygblad för trygga jobb och för förbud av bemanningsföretag utanför IAC, en underleverantör till Volvo

10 september hade vi på nytt medlemsmöte för att nominera ombud till kongressen och diskutera distriktets lokala valprogram (inför konferensen). Dessutom presenterade styrelsen förslag till material för vår bostadspolitiska kampanj, och vi diskuterade hur kampanjen skulle läggas upp.

I september skedde uppmärksammade skottlossningar i Biskopsgården, med två dödsoffer som följd. Boende i stadsdelen reagerade med sorg och rädsla över händelserna. Samtidigt mobiliserade många boende för en tryggare stadsdel och för stärkt gemenskap genom manifestationer och nattvandringar. Vår kampanj för att förändra bostadssituationen i Biskopsgården kändes än mer angelägen, då vi vet att exempelvis trångboddheten i stadsdelen påverkar ungdomars uppväxtvillkor och utgör en grogrund för kriminalitet och otrygghet.

15 september anordnade vi en öppen föreläsning med journaliststudent Joakim Medin, som berättade om fascismens nya framväxt i Ungern. Joakim berättade om den sociala situationen i Ungern, fascismens historia i landet, hur partiet Jobbik (och dess gatumilis Nya Ungerska gardet) arbetar politiskt och hur motståndet tar form.

23 september blev startskottet för vår bostadspolitiska kampanj ”Pressa hyrorna”. Vi hade då tryckt upp 4000 flygblad och lanserat en hemsida för kampanjen. Där redogjorde vi för hur vi ville pressa hyrorna genom rättvis skatt på hyresrätter, startande av kommunalt byggbolag och statligt stöd för renovering av miljonprogramsområden. Samma dag tog vi oss ut för att sätta upp inplastade plakat runt om i södra Biskopsgården och Friskväderstorget, med konkreta exempel på hur hyrorna i bostadskvarteren hade sett ut om hyrorna följt prisutvecklingen sedan 90-talet.

1 oktober anordnade vi en öppen föreläsning med Clara Lindblom, kommunpolitiker i Stockholm för Vänsterpartiet, forskningsassistent på Institutet för framtidsstudier och ledamot i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse. Föreläsningen handlade om hur bostadspolitiken har förändrats under 90- och 2000-talet, varför bostadsbyggandet har avstannat och varför hyresgäster betalar en så stor del av inkomsten till boendet till boendet trots att underhållet brister. 17 personer deltog.

6 oktober sprang vi i trappor på Vårvädersgatan och Blidvädersgatan med vårt bostadspolitiska kampanjflygblad ”Pressa hyrorna”

9 oktober sprang vi i trappor på Sommarvädersgatan med ”Pressa hyrorna”-flygbladet

13 oktober sprang vi i trappor på Höstvädersgatan, Blåsvädersgatan och ”bananhusen” med ”Pressa hyrorna”-flygbladet

22 oktober plastade vi in ytterligare 200 plakat på expeditionen.

26 oktober hade vi torgmöte på Friskväderstorget med vår bostadspolitiska kampanj ”Pressa hyrorna”. Vi bjöd på kaffe och ballonger och delade ut vårt flygblad.

27 oktober delade vi ut vårt bostadspolitiska flygblad i trappuppgångarna för Höstvädersgatans låghus och Sommarvädersgatans låghus.

1 november hade vi flygbladsutdelning på Vårväderstorget med vårt bostadspolitiska flygblad.

4 november hade vi en omfattande plakatuppsättning i Biskopsgården, på Vårvädersgatan, Klarvädersgatan, Väderilsgatan, Klimatgatan, Baltzer- och Jättestensgatan samt Långströmsgatan. Samtliga 200 nytryckta plakat sattes upp.

5 november anordnade Hyresgästföreningen ett öppet möte för Willhems hyresgäster i södra Biskopsgården. På mötet meddelades att hyresvärden planerade att göra omfattande renoveringar av lägenheter för in/utflyttning, med önskemål om att höja hyrorna för dessa lägenheter med 40%. Övriga lägenheter skulle inte komma att rustas upp. Vi gick ut på vår kampanjhemsida för att uppmärksamma detta samt redogöra för vår syn på saken. Inlägget spreds fort och hade dagen därpå lästs av över 500 besökare. Medlemmar som är boende hos Willhem har sedan dess deltagit som privatpersoner i nätverket Biskopsgårdens framtid, som kräver att alla lägenheter ges en anständig upprustning.

Flera medlemmar har deltagit på distriktets valutbildningar som har pågått vid tre tillfällen under hösten och samlat ca 100 deltagare. I samband med detta beslutade vi även att välja en förvalsgrupp som har ringt runt till medlemmar för att ta reda på hur de vill delta i valrörelsen.

10 november anordnade förvalsgruppen ett valplaneringsmöte. Nio personer deltog och många bra idéer hann dryftas. Gruppen har sedan efter detta tagit fram en grovplanering inför valen 2014.

20 november anordnade vi ett öppet möte på Göteborgs folkhögskola Vårväderstorget med vår partiledare Jonas Sjöstedt. Vi hade affischerat vid flera tillfällen inför mötet och försökt sprida informationen i så många kanaler som möjligt. Före det öppna mötet anordnades en träff med representanter från Hyresgästföreningen som berättade om hur de såg på boendesituationen i Biskopsgården samt vilka bostadspolitiska krav de driver. När det var dags för det öppna mötet fylldes den stora salen snabbt av en blandad publik. Efter att Jonas redogjort om det politiska läget och om Vänsterpartiets politik blev det tid för frågor och diskussion.

8 december anordnades årets sista medlemsmöte. Vi diskuterade det kommande bostadspolitiska arbetet, Willhems renoveringsplaner samt nominerade medlemmar till vallistorna för kommun/region/riksdagsvalet.

9 december delade vi ut återstoden av våra bostadspolitiska flygblad i trappuppgångar längs Långströmsgatan.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *