Vår politik för Torslanda

Vår artikel i Torslanda-Tidningen om hur vi vill utveckla Torslanda:

DSC_0337

Torslanda är en stadsdel som många trivs att bo i. Arbetslösheten är låg här och många lever ett aktivt liv med möjlighet att vistas i Torslandas skogs- och havsområden. Samtidigt lever många även här med en oro inför en allt osäkrare arbetsmarknad, med försämrad sjukförsäkring och a-kassa. Många märker i sin vardag av försämringar inom välfärden. Ungdomsarbetslösheten och bristen på billiga hyresrätter är ett problem för alla unga i Torslanda som efter gymnasiet vill etablera sig och skapa sig ett självständigt liv.

Vänsterpartiet vill bygga ut den gemensamma välfärden och vi tänker inte stanna vid vackra formuleringar. Pengar måste skjutas till för att kommunen ska kunna bedriva en verksamhet som sätter människors behov i centrum. Vi hoppas att en ny regering höjer skatten för personer med inkomster över 30 000 kr och skjuter till pengar till kommunerna. I annat fall är vi beredda att höja kommunalskatten med en krona per hundralapp för att försvara välfärden.

Förskola och skola

Vi behöver fortsätta utbyggnaden av förskolan. Genom en expansiv politik har förskolekön byggts bort och vi vill nu förstärka kvalitén genom mindre barngrupper.

Vi vill ha en skola där elever känner lust och stimuleras till att lära sig. Lärare behöver färre administrativa uppgifter och bättre möjligheter till kontinuerlig fortbildning. Vi vill understryka vikten av att skolan kompenserar för elevers olika förutsättningar. Läxhjälp av god kvalitet ska erbjudas i alla skolor. Skolorna ska uppmuntra elever att hitta sina egna intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Tjejer ska känna sig trygga i att de kan ta samma utrymme som killar utan att riskera att utsättas för kränkningar. Vi vill införa feministisk självförsvar, för att ge tjejer verktyg att diskutera gemensamma problem, hävda rätten till sin egen kropp stärka sin självkänsla. De får även lära sig tekniker för att försvara sig vid hotfulla situationer. Fritidshemmen behöver idag förstärkas då de har en alldeles för låg personaltäthet och för stora grupper. Vi vill halvera storleken på fritidsgrupperna.

Äldreomsorg

De äldre som nyttjar hemtjänst eller bor på äldreboenden är i behov av personal som är utvilad, har makt över sitt arbete och möjligheter att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Valfrihet för oss innebär att de äldre får inflytande över sin vardag och kunna utforma vilken service de får, istället för att välja mellan olika privata utförare. Avgifterna för äldreomsorg ska vara fortsatt låga och sättas efter inkomst. Inom äldreomsorgen finns ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Vi är övertygade om att fler unga kommer att bli intresserade av arbetet om det förknippas med goda arbetsvillkor, rimlig arbetsbelastning och en möjlighet att känna stolthet över sitt yrke. Vi kommer fortsätta att kräva att antalet timanställda minskar, att alla ges rätt till heltid och att tjänsterna utformas efter detta. Detta är självklarheter inom de flesta manligt dominerade branscher. På ett antal arbetsplatser inom Göteborgs kommun planeras, på Vänsterpartiets initiativ, ett pilotprojekt för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Kultur och fritid

Vi vill öka medborgarnas möjligheter att konsumera, utöva och uppleva kulturaktiviteter. Vi vill stödja föreningar som tar initiativ till kulturarrangemang, exempelvis Kulturhuset Vingens barnteatersatsning. Idag är kulturskolan populär i Torslanda och vi vill ta bort kön till denna.

Torslandas badplatser är mycket uppskattade bland Torslandabor och Hisingsbor. Vi vill göra simundervisningen gratis och till en integrerad del av skolundervisningen. Vi vill även ge elever inom fritidsverksamheten fritt inträde i kommunens simhallar.

Det kommande biblioteket i Amhult, liksom det kommande medborgarkontoret som vi hoppas placeras på Torslanda torg, skall ha god service och bra öppettider. Vi vill även utreda möjligheten till utlåning av verktyg och enklare maskiner på biblioteken. Detta är utrustning som sällan används men som har stor betydelse att kunna låna vid de tillfällen som de behövs. Lösningen varit mycket populär i Malmö.

Välfärden är inte till salu – Vänsterpartiet är inte till salu

Slutligen: Vänsterpartiet är det enda partiet som kräver att varenda skattekrona går till välfärden och inte till lycksökare på Jersey. Deras vinster genereras när elevernas gymnasieskola i Jönköping utan förvarning läggs ner, när äldre vanvårdas i Vällingby och när personal slits ut i Nacka. Vi kommer att fortsätta använda alla kanaler, från riksdagsnivå ner till stadsdelsnivå, för att driva ut privata vinstintressen ur välfärden och ställa människors behov i centrum.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *