Vår verksamhet under 2014

IMG_20140210_193854

Vi har ett händelserikt och slitsamt verksamhetsår bakom oss. Många medlemmar och sympatisörer har deltagit i fortsättningen på vår bostadspolitiska kampanj i Biskopsgården, Pressa hyrorna, eller i valrörelsen inför EU-parlamentsvalet 25 maj och valrörelsen inför riksdags/kommun/regionvalet 14 september. Många nya medlemmar har anslutit sig under årets gång. Vi gjorde gedigna förberedelser inför valrörelsen, inte minst genom studieträffar för medlemmar om våra valfrågor, och utvecklade vårt valarbete genom att lansera våra egna valfilmer, besöka föreningar, dela ut flygblad utanför Hisingens industriarbetsplatser och delta i närradioprogram. Vi har även fortsatt vårt utåtriktade arbete efter valrörelsen, genom att driva kampanjen Delad arbetstid – bättre liv samt anordna öppna föreläsningar om situationen i Kobanê och Rojava (norra Irak/västra Kurdistan) och anordna insamlingar. Vi har också sett att vårt arbete ger resultat. I Göteborg ökade vi vårt valresultat för riksdagsvalet från 8,6% till 9,4%, i landstingsvalet från 8,8% till 12,7% , i kommunvalet från 7,1% till 9,4%. I Torslanda ökade vi vårt kommunvalsresultat från 2,2% till 2,8%.

I Biskopsgården ökade vi i riksdagsvalet i nio av fjorton valdistrikt. I regionvalet/landstingsvalet gjorde vi dessutom en kraftig ökning, exempelvis fick vi 32,5% i valdistriktet Väderlekstorget!
Vi bidrog till att köra ut Reinfeldts högerregering och ersätta denna med en ny regering som, efter att ha behövt förhandla med Vänsterpartiet om budgeten, har tillmötesgått flera av Vänsterpartiets krav för att minska klyftorna. Vänsterpartiet sitter i ett rödgrönrosa styre (v, s, mp, fi) i Göteborg där en av våra viktigaste kommunalpolitiska framgångar är införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på Svartedalens äldreboende (Biskopsgården), ett pilotprojekt som drar igång efter 1 februari.
Vi kan under året redovisa totalt 91 olika aktiviteter. Av dessa har 61 aktiviteter varit föreningens egna utåtriktade aktiviteter i olika former, 11 har varit föreningsbesök, debatter eller radiointervjuer, 8 har varit Hisings-gemensamma möten och 9 har varit partiföreningens egna medlemsmöten. För mer info, och foton, från aktiviteterna, bläddra igenom inlägg på hemsidan under året.
Vi har idag en mycket viktig roll som socialistiskt och feministiskt parti och ser fram emot ett nytt år av kamp för rättvisa.

Sammanställning av årets aktiviteter:

13 januari hade vi medlemsmöte på Göteborgs folkhögskola Vårväderstorget.

Vi antog gemensamma motioner från partiföreningen inför partidistriktets kommande årskonferens, valde ombud till årskonferensen och nomirerade även medlemmar till distriktscentrala uppdrag.

1 februari hade vi flygbladsutdelning. Vi sprang i trappor på Långströmsgatan med våra flygblad för vår bostadspolitiska kampanj

Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda hade årsmöte måndag 10 februari på Göteborg folkhögskola (Vårväderstorget) med 17 deltagare. Lisbeth Buzleta från Distriktsstyrelsen. Vi valde ny styrelse, antog en verksamhetsplan och beslutade om hur vår valorganisation ska se ut. Vi inledde mötet med könsseparata träffar.

15 februari deltog vi i partidistriktets gemensamma kampanjdag genom att ha flygbladsutdelning på Vårväderstorget. Vi var på 10 platser i Göteborg samtidigt för att dela ut vårt nya flygblad om våra prioriterade valfrågor i Göteborg.

1 mars delade vi ut flygblad på Vårväderstorget om våra prioriterade valfrågor

7 mars höll Patrik Helgeson tal för partiföreningen på det kurdiska partiet Komalas firande av Internationella kvinnodagen i Backa för ett 50-tal deltagare.

11 mars satte vi upp plakat vid bananhusen för vår bostadspolitiska kampanj.

12 mars satte vi upp fler plakat vid bananhusen och Blidvädersgatan för vår bostadspolitiska kampanj.

Lördag 27 mars höll Vänsterpartiet Biskopsgården sitt första torgmöte för i år. Vi bjöd på kaffe, delade ut ballonger, spred information om den kommande manifestation mot Willhems krav om hyreshöjningar, och informerade om vår bostadspolitik.

Onsdagen den 2 april höll vi, tillsammans med nätverket Biskopsgårdens Framtid, en mycket lyckad manifestation mot bostadsbolaget Willhems krav på hyreshöjningar trots undermåligt underhåll. Manifestationen hölls utanför Willhems områdeskontor på Höstvädersgatan. Tidningarna Hem & Hyra ochGöteborgs Fria Tidning skrev om manifestationen och samma dag tog Göteborgs-Posten in debattartikel av Patrik Helgeson och Malin Persson från partiföreningens styrelse. Även Västekot uppmärksammade demonstrationen och dess syfte.
Demonstrationen hade föregåtts av att partimedlemmar målat banderoll samt bladat flygblad i trappuppgångarna om demonstrationen tillsammans med andra aktiva i nätverket Biskopsgårdens framtid.

Medlemsmöte 6 april hölls medlemsmöte då vi skrev gemensamt remissvar på representantskapets förslag till regionalpolitisk plattform.

15 april hölls gemensam träff för kvinnor från Hisingens partiföreningar på Göteborgs folkhögskola (Vårväderstorget). Tatiana Dinamarca föreläste och nio personer deltog, varav sju från Biskopsgården.

Söndag 27 april medverkade Erik Helgeson, medlem i Vänsterpartiet Biskopsgården och kandidat på riksdagslistan, på närradiokanalen Radio Sur, som sänder i Biskopsgården. Erik intervjuades om de stundande valen, först till EU-parlamentet 25 maj och sedan kommun-, region-, och riksdagsvalet i september. Han berättade även om vårt politiska arbete i Biskopsgården och vad vi vill göra för att förändra stadsdelen. På telefon fanns även den spansktalande (v)-medlemmen Emilio.

Söndag 27 april affischerade vi även inför 1 maj-demonstrationen.

1 maj-firandet blev i år större än på väldigt många år. Vi gick Vänsterpartiets och Ung Vänsters tåg bakom vår banderoll ”Röda, goa Biskopsgården”. Vi var nästan 5000 personer i tåget och med de som väntade när vi nådde Gustav Adolfs torg var vi närmare 7000. På torget talade Rossana Dinamarca från partistyrelsen och Jane Chu från Ung Vänster. Jenny Wrangborg läste dikter. Förutom övriga välbesökta kringarrangemang och fester som arrangerades i staden fylldes Pustervik på Vänsterpartiet Göteborg 1 maj-fest.

5 maj lanserade vi vår första valfilm. I tre lokalproducerade filmer beskrev vi hur EU:s politik påverkar vår vardag, våra jobb, våra familjer och våra bekanta: EU och asylrätten, EU och arbetsmarknaden samt EU och extremhögern

Vi tryckte även upp klistermärken med QR-kod att sätta på våra affischer.

Tisdag 6 maj delade vi ut vårt valmaterial på Vårväderstorget och berättade om vår politik inför EU-parlamentsvalet

8 maj hade vi separat kvinnoträff för medlemmar på Hisingen med Annika Fägerlind som föreläsare

Biskopsgårdens dag arrangerades traditionsenligt vid Svarte Mosse 11 maj, den här gången på södra sidan, vid lekplatsen och den fina bryggan vid vattnet. Svarte Mosse fylldes av människor som besökte föreningars tält, åt mat, spelade fotboll, sprang Lilla Fredsloppet (som fotbollsföreningen Proletären anordnade för barnen) eller tittade på musik- och dansframträdandena på scenen. Det var som vanligt en strid ström av deltagare under hela dagen och vädret blev under dagen allt soligare. Vänsterpartiet fanns på plats för att dela ut vårt valmaterial och informera om hur man röstar inför EU-valet 25 maj. Sammanlagt 16 medlemmar deltog under dagen, delade ut valmaterial, svarade på frågor om EU-valet och vår politik, och blåste en massa ballonger. Som vanligt var full rusch vid vår knappmaskin, som vi skötte tillsammans med Ung Vänster, där alla kunde trycka sina egna knappar.

Tisdag 13 maj delade vi ut vårt valmaterial inför EU-parlamentsvalet 25 maj i trappuppgångar längs Höstvädersgatans låghus och höghus.

Lördag 17 maj hade vi torgmöte på Friskväderstorget. Vi bjöd på kaffe och ballonger och informerade om vår EU-politik, vad valet till EU-parlamentet innebär och hur man röstar. Malin Persson höll tal på svenska och Abdullah Deveci höll tal på kurdiska och turkiska. Vi fick även besök av den kurdiska politikern Nazmi Gür , som är invald i det turkiska parlamentet för vänsterpartiet BDP, som senare skulle delta på ett möte hos Kurdiska kulturföreningen på Friskväderstorget. Gür medverkade på en kurdisk filmfestival på Folkets hus Järntorget under söndagen tillsammans med borgmästaren i Halabja (kurdisk stad i Irak) och Vänsterpartiets riksdagsledamot Hans Linde.

Lördag 17 maj medverkade Carlos Perez Delgado, medlem i Vänsterpartiet Angered, i närradiosändning för Radio Panamericana, som sänder från Biskopsgården. Carlos berättade om det kommande EU-parlamentsvalet och var vänstern står i viktiga politiska frågor för Europa, Sverige och Göteborg

Måndag 19 maj sattes valplakat upp runtom i södra Biskopsgården.

Måndag 19 maj besökte Patrik Helgeson och Abdullah Deveci Azerbadjanska huset på Hisingen. De presenterade Vänsterpartiets utrikespolitik och vår politik inför EU- och riksdagsvalet. Besökarna hade många frågor om bland annat arbetslösheten, EU:s roll gentemot omvärlden och EU:s flyktingpolitik.

20 maj delade fyra hamnarbetare ut Vänsterpartiets flygblad i portarna till Göteborgs hamn vid skiftbytet.

På kvällen 20 maj satte medlemmar även upp plakat runt om i Länsmansgården

21 maj sattes plakat upp vid Värmegatan, Köldgatan, Väderlekstorget och Köldgatan. Vi delade dessutom ut flygblad till hushåll på samma gator, på Långströmsgatan samt i radhus i södra Biskopsgården.

21 maj medverkade även Jöran Fagerlund, medlem i Vänsterpartiet Angered och en av våra kandidater till EU-parlamentet, i närradioprogrammet Radio Biskopsgården som sänder från Länsmansgården. Jöran pratade om de viktiga frågorna inför EU-valet och om viktiga frågor för Göteborg. Radiosändningen kommer även att översättas till tolv språk.

21 maj besökte även EU-parlamentskandidaten Malin Björk Göteborg. Hon höll tal på Backaplan

22 maj tog vi oss ut till Backaplan för att dela ut flygblad i morgonruschen.

22 maj delade vi ut flygblad utanför Volvo-portarna vid skiftbytet. Därefter delade vi ut flygblad i trappuppgångarna på Friskväderstorget och satte upp plakat i södra och norra Biskopsgården.
Tillsammans med andra partiföreningar i Göteborg har vi nu fått ut 45 000 flygblad under valrörelse

23 maj satte vi upp valplakat vid Svartedalen

24 maj hade vi ett avslutande möte på Backaplan tillsammans med föreningarna på Hisingen där Yasmine Posio Nilsson och Mats Pilhem talade

Några av oss från Biskopsgården drog senare vidare till Friskväderstorget där vi hade ett kort torgmöte med tal och flygbladsutdelning. Vi sprang även med flygblad i trappuppgångar i norra Biskopsgården.

1 juni deltog vi i Regnbågsparaden, som avslutade hbtq-festival West Pride, med vår partiförenings banderoll

6 juni hade vi bokbord på Torslandafestivalen och informerade om vår politik inför höstens val.

8 juni hade vi picnic och valutvärdering på Svarte Mosse

3 juli stod vi utanför Folktandvården på Friskväderstorget och delade ut tandborstar och flygblad med vår politik för att göra tandvården till en del av sjukvården.

17 juli kvällsaffischerade vi runt Vårväderstorget

30 juli var vi på Sillvik, tillsammans med andra medlemmar från Hisingen, för att bjuda på saft och dela ut flygblad om vårt krav om gratis simskola.

5 augusti hade vi torgmöte på Friskväderstorget där vi delade ut vårt valmaterial och bjöd på kaffe och ballonger

9 augusti affischerade vi runt Friskväderstorget inför vår kommande valupptakt 24 augusti på Svarte Mosse

10 augusti ordnade vi ett möte om argumentation inför valrörelsen, inbjuden mötesledare var Babak Khosravi från Distriktsstyrelsen.

11 augusti delade vi på nytt ut tandborstar och flygblad om vår politik för att göra tandvården till en del av sjukvården, denna gången på Länsmanstorget.

14 augusti delade vi ut flygblad med information om vår kommande valupptakt på Vårväderstorgets marknad

17 augusti hade vi kampanjdag i norra och södra Biskopsgården. Tillsammans med Johan och Grith från valturnégruppen delade vi flygblad mellan gårdarna vid Godvädersgatan, på Friskväderstorget och på Vårväderstorget. Fler medlemmar affischerade senare under dagen i norra och södra Biskopsgården inför valupptakten.

18 augusti besökte Hans Linde, riksdagsledamot, Kulturhuset Vingen i Torslanda. Inför mötet hade vi, tillsammans med Vänsterpartiet Öckerö, annonserat om mötet. 19 personer var på plats för att lyssna. Senare under kvällen satte vi upp valplakat i Torslanda.

20 augusti delade vi ut flygblad på Vårväderstorget och affischerade i områden i Biskopsgården inför valupptakten på Svarte Mosse 24 augusti.

22 augusti satte vi upp valplakat i södra Biskopsgården och satte upp plakat med info om vår kommande valupptakt på Friskväderstorget.

23 augusti, samma dag som Mariaplan i Majorna fylldes av folk som deltog i vår nationella valupptakt, intervjuades vänsterpartisten Jorge Plada av närradiostationen Radio Panamericana i Biskopsgården.

24 augusti hade vi valupptakt tillsammans med Ung Vänster på Svarte Mosse i Biskopsgården. Trots ett tråkigt väder var det god stämning och många kom förbi för att lyssna på tal av Hans Linde, Stefan Lindborg och Abdullah Deveci och äta mat. Luisa Moncada Escobar var konferencier. Ansiktsmålning och hoppborg var populärt bland många barn som besökte arrangemanget och dagen avslutades med musik av bandet Bellaroush. Dagen till ära fick de support på scen av den lokale förmågan Adnan.

25 augusti delade vi ut vårt valmaterial på Länsmanstorget

26 augusti intervjuades Erik Helgeson, valkandidat boende i Biskopsgården, av Biskopsgårdens närradio.

28 augusti deltog Erik Helgeson, hamnarbetare och riksdagskandidat från Biskopsgården, i valdebatt och utfrågning på Göteborgs folkhögskola tillsammans med representanter från S, Mp, F! och Fp

29 augusti delade vi ut flygblad på Vårvädersgatan och satte upp plakat vid Vårväderstorget.
30 augusti satte vi upp plakat vid Friskväderstorget.

31 augusti hade vi bokbord, tillsammans med medlemmar från Vänsterpartiet Lundby, på Hisingens funktionshinderdag där intresseorganisationer för funktionshindrade fanns på plats. På scen blev det musik- och dansframträdanden.

På måndagsmorgonen 1 september delade vi ut vårt valmaterial i morgonruschen på Backaplan

Senare under dagen affischerade vi i Sjumilaparken, på Friskväderstorget samt på Dimvädersgatan och Godvädersgatan i norra Biskopsgården

2 september lanserade vi vår nya film ”Nån annans marknad” om bostadssituationen i Göteborg och vad Vänsterpartiet vill göra för att skapa en rättvis bostadsmarknad. Filmen visades på en tv på Vårväderstorget samtidigt som vi delade ut valmaterial och svarade på frågor

3 september satte vi upp valplakat i Svartedalen och i södra Biskopsgården. Vi klistrade även på våra egna klistermärken med QR-kod som länkar till våra filmer.

5 september delade vi ut valmaterial på ICA Maxi i Amhult (Torslanda) tillsammans med medlemmar från Vänsterpartiet Öckerö

6 september hade Vänsterpartiet torgmöten och besökte arrangemang runtom i hela staden. På Backaplan hölls korta appelltal av Monika Djurner, politiker i kommunfullmäktigekandidat från Hisingen, och Patrik Helgeson, ordförande Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda.

7 september delade vi ut flygblad och satte upp plakat vid Länsmanstorget

8 september delade vi ut flygblad och satte upp plakat i norra Biskopsgården

9 september delade vi ut flygblad på Backaplan i morgonruschen.

Senare under dagen delade fyra hamnarbetare ut vår tidning Rött vid skiftbytet


På kvällen anordnade Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen, tillsammans med Hyresgästföreningen, Svenska kyrkan och Islamiska kulturrådet, en demokratiträff på Sjumilaskolan. Representanter från ett stort antal partier höll korta tal på 3 minuter vardera. Patrik Helgeson deltog för Vänsterpartiet. Det var en mycket bra uppslutning under kvällen med folk i alla åldrar på plats. Efter talen bjöds det på fika och Vänsterpartiet hade informationsbord där många passade på att hämta material, diskutera och ställa frågor till oss.

10 september påbörjade konstnären Benny Cruz, som gjorde målningar vid Vänsterpartiets valstugor i Göteborg,  ännu en utsmyckning vid Vårväderstorget.

Senare under dagen anordnades ett välbesökt torgmöte på Friskväderstorget. Vi visade vår film om bostadspolitiken – ”Nån annans marknad” – och dessutom hölls tal på fyra språk. Yasmine Posio-Nilsson, kommunfullmäktigekandidat från Hisingen och Erik Helgeson, hamnarbetare och riksdagskandidat från Biskopsgården talade på svenska. Sara Nanah, telefonist och medlem i Vänsterpartiet Biskopsgården, talade på arabiska och Abdullah Deveci, jurist och riksdagskandidat från Biskopsgården, talade på turkiska och kurdiska.

11 september delade vi ut vårt valmaterial utanför Johnson controls på Hisingen.

Senare under kvällen samlades vi för affischering i Biskopsgården. Ung Vänster deltog även med bokbord på Studiefrämjandets demokratikväll på Sjumilahallen

12 september delade vi ut vårt valmaterial på Friskväderstorget

Senare på kvällen besökte även Helen Engholm, riksdagskandidat, föreningen Integrationsnätverket vid Bräcke på Hisingen. Helen Engholm pratade om valet och Vänsterpartiets viktigaste frågor och krav.

13 september samlades vi vid valstugan på Backaplan för att därefter ta oss till Vårväderstorget, Friskväderstorget och Länsmanstorget och dela ut vårt material. På Vårväderstorget var konstnären Benny Cruz i färd med att avsluta en ny målning om sex timmars arbetsdag.

14 september körde medlemmar ut valsedlar till vallokalerna eller stod utanför vallokalerna och delade ut valsedlar.

Efter valet har föreningarna på Hisingen hållit studiecirkel för nya medlemmar, vid sammanlagt sex tillfällen under hösten.

 27 september anordnade vi torgmöte på Friskväderstorget då bjöd på kaffe och informerade om vår politik.

2 oktober hade vi medlemsmöte. Efter en genomgång om hur valrörelsen bedrivits, vilka valresultat vi fått lokalt samt vad vi har framför oss diskuterade vi om vad vi kunde ha gjort bättre i valrörelsen och hur vi vill gå vidare.

8 oktober höll vi medlemsmöte som enbart var ägnat åt nomineringar till olika uppdrag på kommunala och regionala politiska poster samt nämndemän. 9 medlemmar deltog och Makbule Demirtas deltog från valberedningen.

29 oktober hade vi medlemsmöte för att inleda vår Göteborgsgemensamma eftervalskampanj ”Delad arbetstid – bättre liv” om villkoren i arbetslivet. Lisbeth Buzleta från Distriktsstyrelsen presenterade kampanjen och diskuterade om utformning av kampanjen.

1 november anordnade Vänsterpartiet Biskopsgården ett öppet möte i Sjumilahallen om Rojava, de kurdiska områdena i Syrien som hotas av Islamiska Staten/Daesh och dess folkmordspolitik mot kurder, assyrier, yezidier, armenier och turkmener. På mötet medverkade journalisten Joakim Medin, som under sommar och höst rapporterat på plats från från Rojava i norra Syrien/syriska Kurdistan och var den siste utländske journalisten att lämna Kobanê. Efter att Joakim föreläst pratade Yekpun Alp via länk från Uppsala, p.g.a inställda SJ-tåg. Yekpun är kurd, engagerad inom internationella frågor i Vänsterpartiet och har länge varit en aktivist för kurders rättigheter i Turkiet. Ett 20-tal personer dök upp för att lyssna på föreläsningen. Föredraget, och Joakim Medins insatser som journalist, uppmärksammades samma dag i en artikel på Göteborgs-Postens webbupplaga.

Innan föreläsningen ägde rum på Sjumilahallen besökte Joakim Medin, frilansjournalist, Kurdiska kulturföreningens lokal på Friskväderstorget. Eftersom föreläsningen på Sjumilahallen tyvärr krockade med den stora demonstrationen som anordnades samma dag till stöd för Kobanê och Rojava fanns ett starkt önskemål hos många om att kunna lyssna på Joakim innan det var dags att åka in till demonstrationen. Många intresserade slöt upp och lokalen fylldes.

7 november delade vi ut flygblad för vår Göteborgsgemensamma kampanj Delad tid – bättre liv, för trygga anställningar och arbetstidsförkortning.

15 november höll vi torgmöte på Friskväderstorget om kampanjen ”Delad tid- bättre liv”. Vi delade ut flygblad och ballonger samt höll tal på svenska och arabiska.

22 november delade vi ut flygblad för kampanjen ”Delad arbetstid – bättre liv” på Länsmanstorget.

5 december bjöd vi på glögg på Vårväderstorget och samlade, tillsammans med kamrater från Ung Kurd, in pengar till Kobanês befolkning. Den kurdiskdominerade staden Kobanê i norra Syrien befinner sig fortfarande under belägring och befolkningen samlas, över etniska och religiösa gränser, mot IS/Daesh terror och folkmordspolitik.

11 december höll vi medlemsmöte. Håkan Eriksson från Distriktsstyrelsen berättade om planerna inför nyvalet och vi diskuterade även aktuella frågor inom stadsdelen Västra Hisingen.

En reaktion på ”Vår verksamhet under 2014

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.