Vår verksamhet under 2015

årsmöte2015

Vi har under året haft en omfattande verksamhet. Våra politiska fokusområdena har framför allt varit bostäder och arbetsvillkor, särskilt då vi har lyft fram det uppmärksammade försöksprojektet med 6 timmars arbetsdag (och 8 timmars lön) för personalen på Svartedalens äldreboende i Biskopsgården. Vi har fortsatt arbetet med att uppmärksamma de politiska reformer och de förbättringar för den breda arbetarklassen som Vänsterpartiet har vunnit genomslag för i riksdagen och i Göteborgs kommun, genom distriktets gemensamma kampanj ”Vänsterpartiets gör skillnad”. Vårt utrikespolitiska fokusområde har varit den kurdiska staden Kobanês motstånd mot IS och kamp för jämlikhet och samexistens samt den politiska utvecklingen i Turkiet. Vi har bildat oss om viktiga frågor genom föreläsningar och diskussioner, och har även anordnat en skönlitterär studiecirkel.
Vi har utvecklat våra kommunikationskanaler, med twitter och instagramkonto samt videohälsningar på youtube, och vi har utvecklat hemsidan till någonting mer än enbart rapporter om vår egen verksamhet. Vi har tillfört rapporter från andra arrangemang och politiska kommentarer om exempelvis situationen för kurder och för vänstern i Turkiet. Vår partiförenings verksamhet har även under uppmärksammats i ett reportage för Vänsterpartiets magasin Rött.

Många medlemmar har också deltagit i annan verksamhet, framför allt i stödarbetet för flyktingar på expeditionen på Andra Långgatan. Partidistriktet upprättade ett transitboende i lokalerna, där hundratals människor på flykt fick tak över huvudet och mat i magen. Medlemmar från hela Göteborg bemannade lokalerna dygnet runt, ordnade insamlingar, handlade och lagade mat, tvättade sängkläder, skänkte kläder, lekte med barn, tolkade mellan olika språk, plåstrade om sår och såg till att människor fick juridisk hjälp. Många medlemmar hjälpte också till med praktiskt arbete när Ship to Gazas fiskefartyg Marianne låg vid Klippans båtbrygga, före avfärd mot Gaza och försöket att bryta Israels blockad.

Vi har under året haft 47 aktiviteter, varav 28 aktiviteter har varit föreningens egna utåtriktade aktiviteter. Vi har även deltagit med vår egen banderoll på två stora demonstrationer (Arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj och Regnbådsparaden 14 juni).

Här är dessa aktiviteter sammanställda:

Fredag 16 januari hade vi vår första flygbladsutdelning för året på Vårväderstorget. Vi delade ut flygblad för vår Göteborgsgemensamma kampanj Delad arbetstid – bättre liv. Vi informerade också om det kommunala försöksprojektet med 6 timmars arbetsdag (och 8 timmars lön) för personalen på Svartedalens äldreboende, som startade kort därefter, 1 februari. Försöksprojektet är en av Vänsterpartiet viktigaste politiska framgångar i Göteborg, och vi kan se hur fler kommuner visar intresse för att haka på.

Lördag 24 januari tog vi oss ut i snön för att dela flygblad för vår Göteborgsgemensamma kampanj ”Delad arbetstid – bättre liv”, för att lyfta fram vikten av trygga anställningsvillkor, hållbar arbetsbelastning och förkortad arbetsdag.
Vi passade även på att spela in en hälsning till våra grekiska kamrater i vänsterpartiet Syriza, som vann valet dagen efteråt med en politik för att bryta den destruktiva, odemokratiska och orättvisa åstramningspolitiken.

Onsdag 27 januari föreläste Per Andersson, metallarbetare och medlem i partiföreningen, på vårt medlemsmöte om sina erfarenheter av facklig kamp på arbetsplatsen och om att ta strider i vardagen tillsammans. Det fanns tid för frågor och diskussion efteråt.

Onsdag 27 januari anordnade vi även ett pass i feministiskt självförsvar för tjejer på Sjumilahallen.

Söndag 1 februari höll Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda årsmöte. Johanna Eliasson från Distriktsstyrelsen var ordförande. Vi valde ny styrelse och valde även ombud till distriktets årskonferens i mars.

Lördag 14 februari var vänsterpartister i hela Göteborg ute för att dela ut flygblad för kampanjen #deladtid, för 6 timmars arbetsdag. Själva delade vi ut flygblad på Friskväderstorget för att berätta om varför vi vill genomföra en arbetstidstidsförkortning. Det internationellt uppmärksammade sextimmarsprojektet på Svartedalens äldreboende, där personalen jobbar sex timmar men får betalt för åtta timmar, hade på nytt uppmärksammats av flera tidningar och radiokanaler efter uppstarten. Även det tvååriga försöksprojektet med 6 timmars arbetsdag på Ortopedens operationsavdelning i Mölndal hade uppmärksammats. Dagen till ära, Alla hjärtans dag, hade vi specialutformade flygblad för att just lyfta fram vikten av arbetstidsförkortning för att få tid att umgås med nära och kära.

Måndag 16 februari föreläste Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson, på Göteborgs folkhögskola Vårväderstorget om bostadspolitik. Hon pratade om Vänsterpartiets politik för att öka bostadsbyggandet och förhindra att hyresgästerna betalar upprustning av miljonprogrammen genom kraftiga hyreshöjningar.

Lördag 28 februari affischerade vi i Biskopsgården inför den kommande demonstrationen på Internationella kvinnodagen 8 mars.

Söndag 8 mars deltog vi i Vänsterpartiets block på en lyckad demonstration inne i centrala Göteborg för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen.

Lördag 22 mars, fyra dagar efter de brutala dödsskjutningarna på Vår krog och bar på Vårväderstorget, där två personer miste livet och flera skadades, genomförde vi aktivitet på Friskväderstorget som planerat. Vi delade ut flygblad till stöd för 6 timmars arbetsdag mot bakgrund av att detta har införts för personal på Svartedalens äldreboende. Vi ville lyfta denna frågan just eftersom vi tror att sådana positiva händelser, ett bättre arbetsliv och ökade möjligheter att delta aktivt i sin fritid och engagera sig för sitt område, kan vända utvecklingen i stadsdelen. Vi bjöd även på kaffe och samtalade med boende om de ämnen de själva ansåg viktigt och aktuellt.

Efter dödsskjutningarna togs flera initiativ för att öka sammanhållningen och understryka vikten av att förorterna rustas upp och att gängkriminaliteten bekämpas, bland annat i form av manifestationer. 2 maj anordnades en värdig och välbesökt manifestation till minne av Petar Petrovic, ett av dödsoffren, som avgick från Väderilsgatan mot Vårväderstorget. På torget hölls tal och flera artister uppträdde.

9 april delade vi ut flygblad på förmiddagen för vår Göteborgsgemensamma kampanj Delad arbetstid – bättre liv på Vårväderstorget.

Söndag 12 april anordnade vi möte på Göteborgs folkhögskola Vårväderstorget, riktat till främst nya medlemmar, för att prata om hur vi bedriver utåtriktade aktiviteter. Vi gick igenom hur vi arbetat tidigare för att nå ut med vår politik och åstadkomma förändringar i vår egen vardag och hur vi då hade resonerat. Vi diskuterade även vårt kommande arbete samt praktiska tips vid torgmöten, flygbladsutdelning eller andra aktiviteter då vi kommunicerar med andra människor i vårt närområde.

Torsdag 16 april affischerade vi i Biskopsgården inför arbetarrörelsens internationella högtidsdag 1 maj.

Måndag 20 april hade vi medlemsmöte på Göteborgs folkhögskola Vårväderstorget med tema:
Vad kan allmännyttan göra för ökat byggande och en rättvis bostadsmarknad?

Johan Zandin, ordförande för Bostadsbolaget och ledamot i Byggnadsnämnden för Vänsterpartiet, berättade om vad våra gemensamt ägda bostadsbolag kan göra för att bekämpa bostadsbristen och skapa en rättvis bostadsmarknad. Därefter följde diskussion om bostadsmarknaden och hur Vänsterpartiet kan verka för en förändrad bostadspolitik.

27 april affischerade vi i Biskopsgården inför arbetarrörelsens internationella högtidsdag 1 maj.

Fredag 1 maj deltog vi traditionsenligt i Första maj-firandet inne i centrala Göteborg.

Dagen inleddes med gemensam arbetarrörelsemanifestation på Masthuggstorget kl 11 till minne av de 600 svenskar, varav många tillhörde vårt parti, som reste ner till Spanien för att strida som frivilliga i kampen mot Francos fascister under spanska inbördeskriget 1936-1939. 170 av dessa stupade i Spanien. Deras minne hedrades med tal och musik.

På Andra Långgatan samlades därefter Vänsterpartiet och Ung Vänster. Partiföreningens medlemmar och sympatisörer samlades bakom banderollen ”Röda, goa Biskopsgården”.

På Gustav Adolfs torg hölls tal av riksdagsledamot Hans Linde och Ung Vänsters distriktsordförande Malin Andreasson inför 5000 deltagare. Poeten och kallskänkan Jenny Wrangborg läste dikter. Mötet avslutades med orkester på scen och allsång på Internationalen. 6000 kr samlades in till uppbyggnaden av Kobanè, som har hållit stånd mot IS angrepp. På kvällen hölls en lyckad fest på Musikens hus med många bra artister på scen.

Lördag 9 maj arrangerades Biskopsgårdens dag traditionsenligt vid grönområdet Svarte Mosse, bredvid lekplatsen och den fina bryggan vid vattnet. Svarte Mosse fylldes av människor som besökte föreningars tält, åt mat, sprang Lilla Fredsloppet (som fotbollsföreningen Proletären anordnade för barnen) eller tittade på musik- och dansframträdandena på scenen, bland annat musikgruppen Timoteij. Trots att vädret under dagen blev allt sämre stannade många kvar samtidigt andra anslöt sig och det var en trevlig stämning.

Vänsterpartiet fanns på plats för att dela ut vårt material ”Vänsterpartiet gör skillnad” och dela ut ballonger. Som vanligt hade vi framme vår knappmaskin, där alla kunde trycka sina egna knappar.

14 maj hade Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda medlemsmöte på Göteborgs folkhögskola Biskopsgården för att diskutera hur vi verkar för att Vänsterpartiet stärks som feministisk organisation. Adriana Aires från Distriktsstyrelsen inledde och och presenterade Vänsterpartiet Göteborgs feministiska strategidokument som täcker många områden, både extern och internt. Vi diskuterade vad vi behöver göra för att feminismen ska bli någonting konkret och betydelsefullt i partiföreningen, genom att genomsyra våra politiska prioriteringar men också vår organisation och vårt interna arbete.

Lördag 23 maj anordnade Vänsterpartiet flygbladsutdelning på Friskväderstorget och bjöd på kaffe och ballonger vid vårt bord. Detta blev inledningen till Vänsterpartiet Göteborgs nya kampanj ”Vänsterpartiet gör skillnad”, för att uppmärksamma de lokala framgångar som vi har haft men också peka framåt, på de förslag som återstår att genomföra för att minska klass- och könsorättvisorna i Göteborg, i Biskopsgården och Torslanda.

Under söndagen anordnades en Göteborgsgemensam kampanjupptakt i Kungsparken med musik, tal, grill och picnic.

Måndag 25 maj gjorde Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besök på Ortopeden på Mölndals sjukhus och på Svartedalens äldreboende. På Svartedalen träffade han boende, personal och enhetschefer som berättade om hur de har upplevt försöket med arbetstidsförkortning. Kommunalrådet Daniel Bernmar och stadsdelspolitikern Mia Mårtensson kunde även meddela att försöksprojektet fortsätter under 2016, en viktig politisk framgång för Vänsterpartiet.

Tisdag 26 maj följde vi upp besöket genom att dela ut vårt flygblad ”Delad arbetstid – bättre liv”, där vi förklarar varför vi vill genomföra en arbetstidsförkortning och hur vi vill gå till väga, på Länsmanstorget.

Onsdag 3 juni genomfördes ett mycket kort torgmöte, med tal på svenska och arabiska, på Friskväderstorget för att uppmärksamma Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitik. Journalisten Losita Garcia från Vänsterpartiets magasin Rött rapporterade, efter att ha intervjuat medlemmar från vår förening.

Under fredagen 12 juni samlade vi in 900 kr på Vårväderstorget till återuppbyggnaden av Kobanê i Syrien, staden som drev ut IS efter fyra månader av belägring och som har byggt upp ett samhälle utifrån samexistens mellan folkgrupper.

På lördagen 13 juni hade Vänsterpartiet Göteborg kampanjdag i hela stan för kampanjen ”Vänsterpartiet gör skillnad!”, bland annat på Vårväderstorget. Vi delade ut flygblad som lyfte fram vilka krav vi har fått genomslag för i Göteborg samt vilka krav som vi fortsätter att att strida för och bilda opinion för.

Under veckan ordnades den årliga West Pride-festivalen anordnats, för mångfald och för homo-, bi- och transpersoners rättigheter. Vänsterpartiet hade under Prideveckan flera evenemang och fanns på plats i tält i Bältespännarparken.

På söndagen 14 juni avslutades festivalen med Regnbågsparaden som tusentals personer slöt upp i. Många slöt upp i Vänsterpartiets och Ung Vänsters sektion. Även i år var partiföreningen på plats med sin banderoll ”Röda, goa Biskopsgården”.

Onsdag 17 juni hade vi planerat en sommaravslutning med picnic och kampsång vid Svarte Mosse. På grund av det hällande regnet fick tyvärr flytta arrangemanget till pizzerian på Friskväderstorget där vi pratade om kommande verksamhet.

Söndag 28 juni ordnade vi, mot bakgrund av de massakrer på fler än 140 civila som IS genomförde under tidigare dagars räder inne i Kobanê (norra Syrien), en insamling för återuppbyggnaden av Kobanê på Friskväderstorget. I Brunnsparken anordnade Kurdiska kulturföreningen en manifestation där en av de frivilliga i YPG-styrkorna, amerikanen Jordan Matson, höll tal och underströk vikten av att försvara den samexistens mellan folkgrupper som byggs upp i Kobanê samtidigt som Turkiet förhindrar kampen mot IS. Vi fick totalt in 1934 kr under dagen.

Torsdag 30 juli hade vi planerat att åka till Hjuviks badplats för att bjuda på saft och informera om ett viktigt politiskt genomslag för Vänsterpartiet i Göteborg: avgiftsfri simskola för barn och fri entré på Lundbybadet för ungdomar under 16 år samt pensionärer med 65+-kort. Eftersom badvädret inte var något vidare tog vi oss istället till Svarte mosse i norra Biskopsgården och därefter till Friskväderstorget.

Lördag 22 augusti hade Vänsterpartiet Göteborg gemensam kampanjdag på 10 platser i stan för kampanjen Vänsterpartiet gör skillnad. Vänsterpartiet Biskopsgården delade ut flygblad i stekvärmen på Vårväderstorget.

Tisdagen 8 september delade vi ut flygblad (”Arbetsrätten är inte till salu”) utanför Volvo Personvagnar med information om hur Vänsterpartiet vill stärka arbetsrätten. Vänsterpartiet vill lagstifta om rätt till heltid och stoppa bemanningsföretagens urholkande av anställningstryggheten. Vi är idag det enda parti i riksdagen som driver kravet om att avskaffa Allmän visstidsanställning. Det är ett krav som stöds av flera fackförbund, vars medlemmar jobbar på otrygga anställningar och som därför har en svag förhandlingsposition mot arbetsgivarna.

17 september
 inledde vi vår studiecirkel om Maja Ekelöfs bok ”Rapport från en skurhink”. Vi hade ytterligare tre cirkelträffar och bjöd även in medlemmar från Lundby och Backa till att delta.

Söndag 20 september föreläste Lovisa Broström, ekonomhistoriker på Göteborgs universitet, om vilken funktion socialbidragstagare, som befinner sig precis över vattenytan men saknar den trygghet och förhandlingsposition som de generella trygghetssystemen ger, har haft på arbetsmarknaden över tid. En allt mer osäker arbetsmarknad, i kombination med den borgerliga regeringens politik för att ge färre tillträde till a-kassan, har medfört att en allt större grupp är i behov av socialbidrag. Vi diskuterade därefter hur vi tar oss ur denna situation.

Tisdag 22 september delade vi ut vårt flygblad ”Arbetsrätten- inte till salu” utanför IAC på Hisingen, en underleverantör till Volvo.

Lördag 26 september hade Vänsterpartiet Göteborg kampanjaktiviteter i hela staden för kampanjen ”Vänsterpartiet gör skillnad”. Partiföreningen delade ut flygblad på Vårväderstorget om viktiga lokala politiska krav som Vänsterpartiet har fått genomslag för (6 timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende, bostadskö utifrån kötid, rätt till heltid för kommunens anställda och slopad kö till förskolan) och krav som återstår att driva igenom (exempelvis att bygga fler billiga hyresrätter).

Söndag 18 oktober besökte Jonas Kårlin vårt medlemsmöte för att berätta om sina erfarenheter som valobservatör under valet i Turkiet i juni. Han berättade också om de flyktingläger för yezidier, som den turkiska staten inte vill ta ansvar för, som organiseras av ett antal vänsterstyrda kurdiska kommuner i sydöstra Turkiet. Vänsterpartiet skickade valobservatörer till nyvalet 1 november, trots att säkerhetsläget försämrade möjligheterna att övervaka valet på mindre orter.

Johanna Eliasson berättade om den kommande distriktskampanjen ”Vänsterpartiet gör skillnad i hela staden” och den kommande kampanjupptakten på Frölunda kulturhus 24 oktober. Därefter diskuterade vi aktuella frågor för stadsdelsnämnden Västra Hisingen.

Vi passade även på att ta ett gemensamt foto med det feministiska och antirasistiska vänsterpartiet HDP:s flaggor. Därefter spelade vi in en hälsning där vi uppmanade alla med turkiskt och svenskt-turkiskt medborgarskap att delta i utlandsröstningen på Kistamässan 24-25 oktober och rösta på HDP.
HDP fick 10,7% av rösterna och höll sig därmed kvar i parlamentet, trots en valkampanj präglad av återupptagen väpnad konflikt mellan Turkiet och PKK, statliga rättsövergrepp, hotfull nationalistisk retorik från president Erdogan och blodiga attentat mot en fredsdemonstration i Ankara, som tvingade HDP att ställa in sin valrörelse i sluttampen.

28 oktober delade vi ut vårt flygblad ”Arbetsrätten- inte till salu” utanför Volvo Lastvagnar i Tuve, tillsammans med medlemmar från Lundby och Backa.

Söndagen 1 november anordnades demonstrationer över hela världen till stöd för Kobanê på Internationella Kobanêdagen. Vänsterpartiet deltog på plats med demonstrationsvakter, vimplar och Hans Linde, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson, som talare.

Torsdagen 5 november delade vi ut Vänsterpartiets magasin Rött i ett av våra allra starkaste fästen i Göteborg: Väderlekstorget. Under förra valet fick vi 33% av rösterna i regionvalet. Vi delade ut tidningen Rött eftersom det innehöll ett reportage om vår partiförenings verksamhet och vad vi vill göra i Biskopsgården och Göteborg.

10 november delade vi ut vårt flygblad ”Arbetsrätten- inte till salu” utanför Johnson controls.

Lördag 14 november anordnades en ny distriktsgemensam kampanjdag i hela staden för kampanjen ”Vänsterpartiet gör skillnad”, denna gången anslöt vi oss till Lundbyföreningens flygbladsutdelning på Hjalmar Brantningsplatsen.

Måndag 16 november stod vi på Vårväderstorget och delade ut Vänsterpartiets magasin Rött, som den här gången innehöll ett reportage om Biskopsgården och vår partiförenings verksamhet i området.

Tisdag 1 december hade vi medlemsmöte, denna gången på Vänsterpartiets lokal på Andra Långgatan.
Vi tog upp två frågor:
Förberedelser inför Brysselresa, då Sara och Marion från vår förenings styrelse skulle träffa representanter för Europas starkaste vänsterpartier och även ställa frågor som vi ville dryfta
Nomineringar till kommande partikongressen och val av ombud till kongresskonferens

Söndag 6 december hade Vänsterpartiet Göteborg kampanjdag i hela staden för att uppmärksamma de krav som Vänsterpartiet har fått genomslag för i höstbudgeten. Vi delade ut flygblad på Amhult torg om hur Vänsterpartiet gör skillnad i arbetslivet och i bostadsområdet.

Lördag 12 december hade vi glöggaktion på Vårväderstorget. Vi bjöd på glögg och pepparkakor och samlade in pengar till de tusentals flyktingar som varje dag lyckas ta sig till ön Lesbos i Grekland. Starfish foundation gör viktiga insatser genom att upprätta tillfälliga läger för att ge flyktingarna mat, vatten, kläder, logi, mediciner, vård och transporter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.