Pressmeddelande: Alliansen och SD vill köra över det lokala styret i stadsdelsnämnden Västra Hisingen och avsluta sex timmars arbetsdag-projektet på Svartedalen

rödgrön
Pressmeddelande från de rödgröna gruppledarna för Stadsdelsnämden Västra Hisingen
2016-03-18

Sedan 1 februari 2015 arbetar personalen på Svartedalens äldreboende 6,5 timmar om dagen, med 30 timmars arbetsvecka och heltidslön. Kommunen betalade under 2015 för att bemanna upp personalstyrkan med 14 medarbetare. Dessutom anlitades en forskare för att följa upp och se hur försöket har påverkat personalens hälsa, kontinuiteten i arbetet och verksamhetens innehåll. Solängens äldreboende i Torslanda har utgjort jämförelseobjekt.

– Vi kunde tidigt konstatera att personalen upplevde att de fick bättre balans mellan arbete och fritid, att de kunde utföra arbetet mer effektivt och att de kände att arbetet blev mer meningsfullt. Även vård- och omsorgstagarna uttryckte uppskattning över att personalen hade mer tid för att aktivera de äldre. Den första delrapporten från följeforskaren visade dessutom att sjukfrånvaron har minskat, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande SDN Västra Hisingen.

– Det finns ett stort rekryteringsbehov inom välfärdssektorn i framtiden. Utslitning, stress och dålig balans mellan arbete och fritid har länge varit faktorer som bidragit till att många unga dragit sig för att utbilda sig till undersköterskor. Denna utveckling kan brytas om undersköterskeyrket istället kommer att förknippas med goda arbetsvillkor, rimlig arbetsbelastning, inflytande över arbetet och en möjlighet att känna stolthet över sitt yrke, säger Patrik Helgeson (V), 1:e vice ordförande SDN Västra Hisingen.

Därför valde majoriteten i Stadsdelsnämnden Västra Hisingen att avsätta pengar i budgeten för 2016 för att kunna förlänga projektet under ett år. Majoriteten ansåg även att en förlängning var nödvändig för att kunna få tillförlitliga forskningsresultat.

Nu har allianspolitikerna i Kommunstyrelsen, tillsammans med Sverigedemokraterna, beslutat om att köra över stadsdelsnämndens beslut. De borgerliga partiernas motstånd mot projektet har aldrig gått att ta miste på, och det positiva utfallet av försöksprojektet har inte ruckat deras uppfattning en millimeter. Det är anmärkningsvärt att de väljer att, genom kommunfullmäktige, upphäva ett beslut som dels är fattat av en stadsdelsnämnd och dels är helt i linje med intentionerna i den budget som Göteborgs kommunfullmäktige har antagit för 2016.

– Uppenbarligen finns inget intresse från de borgerliga partierna att varken värna den lokala demokratin eller följa kommunfullmäktiges budget. Att avsluta projektet skulle dessutom innebära att de bryter mot det kollektivavtal som staden skrivit under med de fackliga organisationerna. Vi ställer oss därför frågan, vilka flera beslut är de borgerliga partierna redo att riva upp? avslutar Carolina Bruseman, ledamot och gruppledare för MP i SDN Västra Hisingen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.