Rapport från en lyckad distriktsårskonferens

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konferensen hölls i Backa Kulturhus.

I helgen hade Vänsterpartiet Göteborg sin årskonferens. Där väljs varje år ordförande och distriktsstyrelse, valberedning och andra partiuppdrag. Vi tog en verksamhetsplan för det kommande året och behandlade ett antal allmänpolitiska motioner.

Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda bidrog med två motioner på verksamhetsplanen som båda bifölls av konferensen. Dem kan du läsa längre ned på sidan. Tre av våra medlemmar valdes till uppdrag. Patrik Helgeson blev vald till valberedningen och Håkan Eriksson (omval) och Sara Nanah (nyval) valdes in i distriktsstyrelsen.

Avgående ordförande Elin Engström inledde konferensen.

Våra motioner

Goda arbetsvillkor för välfärdens anställda säkrar välfärden i Göteborg

Utöver kvalitetsbrister i välfärden står välfärdssektorns verksamhet inför en påtaglig och växande rekryteringskris. Det ökade flyktingmottagandet har bidragit till att situationen blivit särskilt påtaglig men svårigheterna att rekrytera kompetent personal har länge haft påverkan på verksamheterna.

 

Patrik Helgeson i talarstolen.

Vi yrkar:

− att följande mening läggs till på rad 54: Undermåliga löner och arbetsvillkor för anställda inom välfärden har bidragit till svårigheterna att rekrytera personal.

− Att följande mening läggs till på rad 59: Bristen på personal inom välfärden skall åtgärdas genom lönelyft, ökad bemanning och betald vidareutbildning och kompetensutveckling för personal som önskar detta.

 

Kurder och progressiva krafter i Turkiet behöver vårt stöd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sara Nanah.

2015 blev ett mörkt år för progressiva krafter i Turkiet. Vänsterpartiet HDP:s valseger i juni, då partiet med 13% av rösterna tog sig in i parlamentet, blev inte inledningen på en period av politisk dialog och försoning. Istället har Turkiets president valt att återuppta kriget mot PKK, montera ner rättsstaten och inleda en massiv repression mot den politiska oppositionen. Kurdiska städer och byar har belägrats och människorättsorganisationer rapporterar om att allt fler civila faller offer för den turkiska militärens storskaliga angrepp. Parallellt med detta har Turkiet intagit en ibland passiv, ibland överslätande och ibland understödjande roll gentemot IS terror i Syrien. Att förhindra ett ökat inflytande för pro-kurdiska krafter, i Turkiet så väl som Syrien, har varit överordnat för den turkiska regeringen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hälsningsanförande av Ung Vänsters Malin Andreasson.

Vänsterpartiet har haft ett allt bättre utvecklats samarbete med HDP och vi har utvecklat samarbetet med HDP:s anhängare i Sverige. HDP är ett utpräglat vänsterparti. Även om förtrycket av det kurdiska folket har varit central fråga, och även om partiets huvudsakliga väljarbas finns bland kurder i sydöstra Turkiet, har partiet gått till val på radikal vänsterpolitik som har appellerat till alla folkgrupper, i alla delar av Turkiet.

Det krig som Turkiets militär bedriver mot städer och byar, och de rättsövergrepp som Turkiets regering
genomför, är möjliga till följd av att EU sätter Turkiets roll som gränsvakt mot flyktingar i första rummet och

Håkan Eriksson, kassör i DS, presenterade budgeten för verksamhetsåret.

Nato sätter militäralliansens enighet i första rummet. De progressiva krafterna i Turkiet behöver stöd från en kraft som motsätter sig Nato och inte vill göra Turkiets krig mot kurderna till sitt. De behöver Vänsterpartiet.

Därför yrkar vi

− att följande punkt läggs till på rad 308:
distriktet uppmärksamma den turkiska statens krigföring mot kurdiska områden, dess angrepp på fackföreningsrörelsen och alla de progressiva krafter som förespråkar demokrati, rättsäkerhet samt samexistens mellan folkgrupper.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Adriana Aires, nyvald ordförande, avslutade konferensen.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *