Dags för kongress!

Under kristihimmelfärdshelgen går Vänsterpartiets kongress av stapeln på Conventum i Örebro. Göteborg har 21 delegater och av dem är Sara Nanah och Håkan Eriksson från Biskopsgården. Vi har även tre motioner med som vi har tagit på medlemsmöte. De gick alla tre igenom på kongresskonferensen och går som Göteborgs-motioner.

Motion till partiprogrammet angående bemanningsföretag och allmän visstid:

B43 GÖTEBORG

Kompromissa inte bort kravet om förbud mot bemanningsföretag

Kongressen 2012 beslutade att Vänsterpartiet aktivt ska driva frågan om att ett förbud mot bemanningsföretag återinförs i svensk lagstiftning. Man förde även in följande text i dokumentet ”Strategi för framtidens Vänsterparti”:

”Det är vår uppgift att ta täten för att återinföra förbudet mot bemanningsföretag, avskaffa möjligheten till allmän visstidsanställning och starkare begränsa arbetsgivarnas möjlighet att utnyttja timanställningar. Vänsterpartiet reser kravet på att kollektivavtalsbundna arbetsgivare hålls ekonomiskt ansvariga för att även dess underleverantörer efterlever gällande svenska lagar och avtal.”

Det stycke som finns i förslaget till reviderat partiprogram på rad 1509–1513 är en mycket svagare skrivning som kompromissar bort förbudskravet. Med tanke på den oreda och otrygghet som bemanningsföretagen skapat på arbetsmarknaden och den försvagning av arbetarkollektivet som de innebär är det mycket olyckligt om vi skulle välja att backa i den här frågan. Vi kan inte börja kampen med en kompromiss. Kompromissa får man göra tids nog.

Yrkande: att följande mening sätts in på rad 1512:

”Förbudet mot bemanningsföretag bör återinföras, möjligheten till allmän visstidsanställning avskaffas och arbetsgivarnas möjlighet att utnyttja timanställningar begränsas starkare.”

Det aktuella stycket lyder då i sin helhet:

”Det är mycket viktigt att stänga kryphålen för långvariga osäkra anställningar. Tillsvidareanställningen som faktisk norm på arbetsmarknaden måste återupprättas. Även arbetsgivares möjlighet att med hjälp av bemanningsföretag kringgå lagar och avtal, och därmed försvaga arbetarkollektivet, måste begränsas med den arbetsrättsliga lagstiftningens hjälp. Förbudet mot bemanningsföretag bör återinföras, möjligheten till allmän visstidsanställning avskaffas och arbetsgivarnas möjlighet att utnyttja timanställningar begränsas starkare. Lagen ska stärka fackens inflytande över arbetsmiljön.”

 

Motion angående temperaturen i hyreslägenheter:

A2 GÖTEBORG

Lagstifta om 20 graders värme i hyreslägenheterna

För många hyresgäster är vintern en period på året då man går runt i tjocka kläder inomhus, köper värmeelement och försöker få tag på fastighetsservice samtidigt som elräkningen drar iväg. Framförhandlade åtaganden hos enskilda hyresvärdar om att värma upp lägenheterna till 20 grader blir till gummiparagrafer så länge som hyresvärdarna inte är bundna av lagstiftning. De kommunala miljöförvaltningarnas roll försvagas så länge som lagstiftningen slår fast att 18 grader är en acceptabel nivå. 20 graders värme i lägenheten är någonting man skall vara garanterad och inte någonting man, i bästa fall, bråkar sig till varje år.

Yrkande: att Vänsterpartiet verkar för att krav om 20 graders värme för hyresgäster fastställs i lagstiftning

 

Motion angående allmän motionsrätt till valkongresser i PS förslag till ny ordning:

D22 GÖTEBORG

Behåll den fria motionsrätten inför valårskongresser

PS förslag till stadgeändringar gällande differentierade kongresser, §102. PS förslag på differentierade kongresser är i grunden bra och vi håller med om att valårskongresser bör fokusera på valrelaterade frågor. Men att avskaffa den fria motionsrätten är inte rätt väg att genomföra det. Istället bör den praxis som redan finns om att undvika partiprogramsmotioner till en valårskongress utökas även till allmänna motioner: På samma sätt som partiet idag avråder medlemmarna att skriva motioner på partiprogrammet till en valårskongress bör man avråda medlemmarna att skriva allmänna motioner till en valårs-kongress. Kommer sådana motioner ändå in kan kongressen avslå de flesta av dem i klump med motiveringen att de kan vänta till nästa programkongress. Men det kommer alltid finnas enstaka motioner som inte bör vänta:

• Det kan till exempel handla om att partiet ska ta ställning i en ny politisk fråga eller på grund av nya omständigheter behöver ändra ett tidigare ställningstagande. För små frågor kan detta vänta men för stora kan det vara förödande att behöva vänta två år extra eller att inte kunna gå till val med ett aktuellt besked från partiets högsta beslutande organ.

• Det kan också handla om att ge partistyrelsen eller programkommissionen uppdrag av utredande karaktär inför nästa programkongress, till exempel att ta fram förslag på ett sakpolitiskt program. Att vänta till nästa program-kongress med att ge ett sånt uppdrag betyder att utredningens resultat inte kan behandlas förrän näst-nästa programkongress, det vill säga först om sex år istället för om två år.

Det finns säkert fler exempel. Vår poäng är att det är oklokt att avskaffa den fria motionsrätten inför valårskongresser. Det är också tveksamt av interndemokratiska skäl. Kongressen äger sin egen dagordning och vill den behandla en fråga som lyfts av medlemmarna så bör det inte kunna hindras av partistyrelsen, vilket blir följden om den fria motionsrätten begränsas.

Yrkande: att ”i de frågor kongressen behandlar” stryks ur §102

 

Här finns alla handlingar, som motioner, motionssvar, dagordning och tidsplan, till kongressen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.