Vår verksamhet under 2016

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år med mycket verksamhet. Vi har fortsatt arbetet med att uppmärksamma de politiska reformer och de förbättringar för den breda arbetarklassen som Vänsterpartiet har vunnit genomslag för i riksdagen och i Göteborgs kommun, genom distriktets gemensamma kampanj ”Vänsterpartiets gör skillnad”.  Genom utåtriktat arbete har vi också visar var Vänsterpartiet står när regeringen eller det blågröna regionstyret har bedrivit högerpolitik. Vi har bildat oss i ämnen som rör vårt närområde, vår vardag och våra politiska visioner.

Under året har vi drivit en kampanj för att kommunalt ägda Bostadsbolaget ska ta över alla Willhem AB:s lägenheter på Friskväderstorget. Kampanjen har blivit både uppmärksammad, genom en flerspråkig kampanjhemsida och en kampanjfilm med 12 000 visningar, och uppskattad av boende i närområdet. Vi har dessutom uppnått tydligt resultat då Bostadsbolaget har meddelat att man vill ta över lägenheterna. Vi har deltagit i Vänsterpartiet Göteborgs kampanj ”Rätt till jobb – rätt på jobbet”, bland annat genom att försvara och uppmärksamma försöksprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende och genom flygbladsutdelningar utanför industriarbetsplatser.

Vi har fortsatt att uppmärksamma och stödja vänsterns kamp i Turkiet mot president Erdogans förtryck mot kurder och fackföreningsrörelsen. Våra kommunikationskanaler har utvecklats och använts för att nå ut till fler.

Vi har under året haft 29 aktiviteter, varav 19 aktiviteter har varit föreningens egna utåtriktade aktiviteter. Vi har även deltagit med vår egen banderoll på två stora demonstrationer (Arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj och Regnbågsparaden 14 juni).

Verksamhetsåret inleddes med årsmötet 17 februari. Johanna Eliasson från Distriktsstyrelsen var mötesordförande. 13 medlemmar deltog.

Lördag 20 februari bjöd vi på kaffe på Vårväderstorget och informerade om varför Vänsterpartiet motsätter sig den blågröna majoritetens (allianspartierna tillsammans med Miljöpartierna) nedskärningar inom vården i Västra Götaland.

Tisdag 1 mars affischerade vi inför den kommande demonstrationen på 8 mars, Internationella Kvinnodagen.

Fredag 4 mars delade vi ut tidningen Rött, med ett reportage om vår verksamhet i Biskopsgården. 1000 hushåll på Blåsvädersgatan, Blidvädersgatan och Sommarvädersgatan fått tidningen.

Söndag 6 mars bjöd vi på kaffe på Friskväderstorget och informerade på nytt om varför Vänsterpartiet motsätter sig den blågröna majoritetens (allianspartierna tillsammans med Miljöpartierna) nedskärningar inom vården i Västra Götaland. Vänsterpartiet står för en politik för upprustad vård, gemensamt driven och med människors behov i centrum.

Söndag 13 mars delade vi ut tidningen Rött, med ett reportage om vår verksamhet i Biskopsgården. 1000 hushåll på Blåsvädersgatan, Blidvädersgatan och Sommarvädersgatan fått tidningen.

Söndag 10 april anordnades ett medlemsmöte om hamnens utveckling på Göteborgs folkhögskola Biskopsgården. Jan Annerback, pensionerad hamnarbetare och Vänsterpartiets representant i Göteborgs hamn AB:s styrelse, inledde och berättade om kommande planer för utvidgning av hamnen. Den privatisering av hamnverksamheten som kommunfullmäktige röstade om 2009, Vänsterpartiet var då det enda parti som röstade emot, skapar stor osäkerhet och försvårar allvarligt möjligheten att ta långsiktiga beslut.

Fredag 15 april delade vi ut flygblad i trappuppgångarna på Friskväderstorget för vår kampanj ”Norra Biskopsgården äger vi gemensamt”. Willhems lägenheter på Friskväderstorget har idag ett dåligt underhåll och hyresvärden har inga planer på upprustning.

Bostadsbolaget har nyligen tagit över Poseidons hyreslägenheter på Klarvädersgatan. Därför har vi krävt att Bostadsbolaget, som är ett kommunalt bostadsbolag som vi äger gemensamt, tar över lägenheterna på Friskväderstorget. Då kan vi tillsammans kräva att lägenheterna och torget rustas upp.

Samma dag lanserade vi vår kampanjsida norra.me med information på svenska, engelska, turkiska, somaliska och sorani.

Lördag 16 april höll vi torgmöte på Friskväderstorget. Vi delade ut flygblad, bjöd på kaffe och höll korta tal för kampanjen ”Norra Biskopsgården äger vi gemensamt”.

Onsdag 20 april inledde vi en feministisk studiecirkel på Kaitlin Morans bok ”Morantologi”. Vi höll därefter ytterligare två cirkelträffar.

Lördag 23 april tillverkade vi egna plakat inför 1 maj-demonstrationen.

Söndag 24 april föreläste Minoo Koefoed, doktorand vid Göteborgs universitet, på Sjumilahallen om kurders självorganisering för rättvisa i sydöstra Turkiet/norra Kurdistan. Minoo har gjort fältstudier i denna region där hon bland annat kommit i kontakt med människor som deltar i olika motståndspraktiker och politiskt arbete på gräsrotsnivå.

Måndag 25 april affischerade vi runtom i Biskopsgården inför 1  maj-demonstrationen.

På 1 maj, arbetarrörelsens högtidsdag, deltog vi i Vänsterpartiets och Ung Vänsters stora demonstration, bakom vår banderoll ”Röda goa Biskopsgården”

Lördag 7 maj höll vi torgmöte på Friskväderstorget. Vi bjöd på kaffe och delade ut flygblad om varför vi vill att kommunen tar över lägenheterna på torget.

Torsdag 12 maj spelade vi in kampanjfilmen ”Norra Biskopsgården äger vi gemensamt” på Friskväderstorget, inför vår kommande kampanj.

För tionde året i rad arrangerade Biskopsgårdens dag vid Svarte Mosse lördag 14 maj. Trots kallt och blåsigt väder fylldes Svarte Mosse av människor som besökte föreningars tält, åt mat eller tittade på musik- och dansframträdandena på scenen. Vänsterpartiet fanns på plats för att informera om vårt politiska krav om att verktyg, som man bara behöver vid enskilda tillfällen, ska kunna lånas på biblioteken. Medlemmen Adrian från Angered visade hur detta praktiskt kan gå till genom att ordna gratis cykelverkstad. Sammanlagt 10 medlemmar deltog under dagen. Som vanligt var full rusch vid vår knappmaskin, där alla kunde rita och trycka sina egna knappar.

Lördagen 21 maj deltog vi i gemensam kampanjdag i hela Göteborg mot regeringens planer på att låta Vattenfall och tjeckiska riskkapitalister teckna avtal om fortsatt kolbrytning i Tyskland. Vi delade ut flygblad på Vårväderstorget.

Söndag 22 maj lanserade vi vår kampanjfilm för att låta Bostadsbolaget ta över alla lägenheterna på Friskväderstorget: Norra Biskopsgården äger vi gemensamt. Inom några dagar hade filmen fått 12 000 visningar och uppmärksammades i Tidningen Hisingen.

Lördag 11 juni höll vi sommaravslutning för partiföreningen på Svarte Mosse, med grill, poängpromenad och sång.

Söndag 12 juni deltog vi i Regnbågsparaden, som avslutade West Pride-festivalen för hbtq-personers rättigheter. Även i år hade vi med vår banderoll ”Röda, goa Biskopsgården”.

Måndag 20 juni hade vi medlemsmöte och tog bland annat upp frågor som rörde politiken i stadsdelsnämnden.

Lördag 10 september delade vi ut flygblad på Vårväderstorget för den Göteborgsgemensamma kampanjen Rätt till jobb – rätt på jobbet.

Tisdag 20 september delade vi ut flygblad på Friskväderstorget för den Göteborgsgemensamma kampanjen Rätt till jobb – rätt på jobbet.

Söndag 2 oktober höll vi medlemsmöte och diskuterade den kommande distriktskampanjen ”Rätt till jobb – rätt på jobbet”.

Tisdag 4 oktober delade vi ut flygblad utanför industriarbetsplatsen Johnson controls, för den Göteborgsgemensamma kampanjen Rätt till jobb – rätt på jobbet.

Lördagen 8 oktober uppmärksammades årsdagen av Ankara-massakern 2015 i Biskopsgården med tal och musik. Föreningen Utbildnings- och solidaritetsrörelsen var arrangör. Tal hölls även av Kurdiska kulturföreningen, Vänsterpartiet och Rojavakommittén. Seda Sanlier, som tillhör den turkiska vänstern och deltog i fredsmarschen 10 oktober 2015, berättade om hur hopp och glädje snabbt slog över i skräck och förtvivlan när självmordsbombare angrep den progressiva samlingen och 102 personer dödades.

Tisdag 3 november delade vi ut flygblad utanför industriarbetsplatsen IAC, en underleverantör till Volvo, för den Göteborgsgemensamma kampanjen Rätt till jobb – rätt på jobbet.

Söndag 6 november hade vi medlemsmöte på Sjumilahallen, inriktat på trafikfrågor. Helen Engholm, Vänsterpartiets representant i Trafiknämnden, berättade om trafiksituationen i Torslanda samt frågan om bro till Öckerö. Vi diskuterade vilka lösningar som kan skapa en hållbar trafiksituation samtidigt som bilåkandet minskar och kollektivtrafiken byggs ut.

Lördag 12 november anordnades aktiviteter i hela Göteborg för kampanjen Rätt till jobb – rätt på jobbet. Vi delade ut flygblad på Friskväderstorget.

Lördag 10 december anordnades gemensam kampanjdag i hela Göteborg för kampanjen Rätt till jobb – rätt på jobbet. Vi bjöd på glögg och pepparkakor på Vårväderstorget och samlade in pengar till vinarbetare i Sydafrika som har strejkat för rättvisa löner och vunnit framgångar. De behöver nu ekonomiskt stöd genom fackföreningen CSAAWU.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *