Kategori: Okategoriserade

Vår verksamhet under 2017

Vår partiförening har under året haft en minskad aktivitetsnivå i jämförelse med de senaste verksamhetsåren. Trots detta kan vi konstatera att vi har haft en omfattande och relevant verksamhet i kamp för rättvisa och...

Vår verksamhet under 2016

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år med mycket verksamhet. Vi har fortsatt arbetet med att uppmärksamma de politiska reformer och de förbättringar för den breda arbetarklassen som Vänsterpartiet har vunnit genomslag för...

Möte om bro till Öckerö och trafiksituationen i Torslanda

Söndag 6 november hade vi medlemsmöte på Sjumilahallen, inriktat på trafikfrågor. Helen Engholm, Vänsterpartiets representant i Trafiknämnden, berättade om trafiksituationen i Torslanda samt frågan om bro till Öckerö. Vi diskuterade vilka lösningar som kan...