Norra Biskopsgården äger vi gemensamt

Vänsterpartiet kräver:

– Låt kommunen ta över lägenheterna på Friskväderstorget.

– Öka det statliga stödet för renovering av miljonprogramsområdena. 

Läs mer på norra.me

Friskväderstorget

Wilhems hus på Friskväderstorget.