Styrelsen

Ordförande: Mia Mårtensson

Ledamöter:

Dan Gustafsson

Sara Nanah

Patrik Helgeson